Yleiset ehdot on päivitetty, teimme yhteenvedon muutoksista

17.1.2020

Energiaviraston hyväksymät kaasun jakeluverkon yleiset ehdot on päivitetty vastaamaan vuoden alussa avautuneen kaasumarkkinan toimintatapoja. Näihin kuuluvat liittymis- ja verkkopalveluehdot sekä kaasun yleiset vähittäismyyntiehdot.

Suomen Kaasuenergia soveltaa Energiaviraston hyväksymiä yleisiä ehtoja sellaisenaan, täsmälleen Energiaviraston hyväksymässä muodossa, niin uusiin kuin vanhoihinkin sopimuksiin. Muutokset ehdoissa eivät edellytä asiakkailta toimenpiteitä.

Teimme yhteenvedon, johon on kuvattu käyttäjän kannalta merkittävimmät muutokset yleisissä ehdoissa.

Lataa yhteenveto ja päivittyneet ehdot