Kaasulla lämmität puhtaasti

Talvella rakennettaessa olosuhteet asettavat onnistumiselle omat haasteensa. Muun muassa betonivalu vaatii tietyn lämpötilan onnistuakseen hyvin. Kaasunjakeluverkosta otettava maa- tai biokaasulämmitys soveltuu tähän tarkoitukseen erinomaisesti ja lisäksi lämpimissä olosuhteissa on mukavampi työskennellä. Monipuolinen kaasu on lämmitysmuotona puhdas, turvallinen ja luotettava.

Tässä muutama syy, miksi kaasua kannattaa hyödyntää rakennustyömaalla!

  • Kaasun hinta on kilpailukykyinen verrattuna muihin energiamuotoihin.
  • Lämmityksessä kaasu on toimintavarma, sillä se tulee suoraan putkea pitkin eikä lopu kesken.
  • Jakeluputkesta saatava teho riittää isonkin rakennustyömaan lämmitykseen.
  • Työmaa-alueelta säästyy tilaa, sillä jakeluputkistosta saatavan kaasun käyttö tilapäislämmityksessä ei vaadi ylimääräisiä polttoainesäiliöitä.
  • Kaasu on turvallista. Maa- ja biokaasu on koostumukseltaan ilmaa, ja näin ollen myös nestekaasua, kevyempää, joten mahdollisen mekaanisen putkirikon sattuessa se nousee ylöspäin eikä aiheuta vaaraa työmaa-alueella.
  • Öljyyn ja nestekaasuun verrattuna maakaasun hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät, eikä se likaa.
  • Suomen Kaasuenergian asiakkaana sinulla on valittavissasi myös ympäristöystävällinen biokaasu, jota voit käyttää maakaasun tavoin. Biokaasu tuotetaan Suomessa kotitalouksien ja teollisuuden biohajoavista jätteistä, ja se on 100 % uusiutuvaa!

Rakentamisaikaisen tilapäislämmityksen käyttöönotto?

Jos rakennus- tai saneerauskohteessa on olemassaoleva kaasuliittymä, niin rakennuslämmittimien tarvitsema kaasu otetaan siitä. Muussa tapauksessa rakennetaan tilapäinen kaasuliittymä. Kaasuliittymän hinta sovitaan työmaakohtaisesti ja se muodostuu liitäntäputken rakennus- ja purkukustannuksista maankaivuineen ja täyttöineen sekä paineenvähennys tai -korotuslaitteiston vuokrakustannuksista töineen ja materiaaleineen. Liittymän toimitusraja on paineenvähennys tai -korotuslaitteiston lähtölaippaan saakka.

Liittymän rakentamisen jälkeen yhteistyökumppanimme rakentaa rakennukseen tarvittavan kaasuverkoston väliaikaisilla teräskudosvahvisteisilla kumiletkuilla, joihin lämmittimiä voidaan tarpeen mukaan kiinnittää. Lämmitykseen käytetty energia lasketaan mitatun kaasumäärän mukaan ja laskutetaan megawattitunteina.

Periaatekaavio rakennusaikaisesta tilapäislämmityksestä

Kaasulla nostat rakennuksen huoneistojen ja liiketilojen arvoa

Rakentamisen aikaisen lämmityksen jälkeen kaasuliittymää voidaan käyttää hyväksi myös kiinteistön energiamuotona. Kaasu nostaa niin uusien kuin saneerattujen rakennusten arvoa ja rakentamalla kiinteistöön käyttöputkistot muun talotekniikan yhteydessä mahdollistetaan huoneistojen ja liiketiloihin tulevien ravintoloitsijoiden siirtyminen ympäristöystävällisen biokaasun käyttöön.