Kaasun hinnat teollisuudelle

Täältä löydät Suomen Kaasuenergian hinnastot kaasun käyttöön teollisuuden prosesseissa ja lämmityksessä. Teollisuuden tarpeisiin tarjoamme Tempo- ja TehoTempo-sopimuksia. Sopimustyyppi määräytyy käytettävien laitteiden tehon mukaan.

  • Tempo on tarkoitettu pienteollisuuden ja kiinteistöjen lämmitykseen.
  • TehoTempo on tarkoitettu suurten teollisuuskiinteistöjen, kauppakeskusten ja prosessiteollisuuden lämmitykseen sekä kaukolämmön tuottajille.

Tempo: Voimassa 1.1.2018 alkaen 31.10.2018 saakka.

Maakaasun kokonaishinta muodostuu energian myyntihinnasta ja siirtohinnasta.

Energian myyntihinta (Suomen Kaasuenergia Oy)

Maakaasun energiahinta tarkistetaan kuukausittain indeksikertoimella. Energiahinta on sidottu muiden polttoaineiden (raakaöljy, kivihiili) ja energiamuotojen (sähkö, kaukolämpö) hintaan. Indeksien arvoina käytetään kuuden viimeisen kuukauden keskiarvoa.

Indeksikerroin koostuu seuraavista komponenteista:

  • 40 % Brent raakaöljyn hintatekijä
  • 30 % API 2 kivihiilen hintatekijä
  • 30 % D35 kotimarkkinoiden perushintaindeksi

Indeksikertoimen perusarvo (1,00) koostuu 1/2015 toteutuneista arvoista.

Maa- ja biokaasun myyntihinnat perusarvoilla (alv 0%)

TariffiluokkaKäyttöpaikan laitetehoKulutusmaksu
(perusarvo)
€/MWh
+Biokaasun kiinteä osa
€/MWh
Tempo 6040 – 60 kW 28,99+24,60
Tempo 10060 – 100 kW28,93 +24,60
Tempo 160100 – 160 kW 28,82+24,60
Tempo 250160 – 250 kW28,75+24,60
Tempo 400250 – 400 kW28,67+24,60
Tempo 1200400 – 1200 kW 28,60+24,60

01/2018 indeksikerroinennuste: 0,93 (vaikuttaa kulutusmaksun arvoon)

Arvonlisäveroton velvoitevarastointimaksu on 1,17 €/MWh
Arvonlisävero 24 %. Biokaasusta ei peritä energiaveroa eikä huoltovarmuusmaksua.

Kaasun siirtohinta (Auris Kaasunjakelu Oy)

TariffiluokkaKäyttöpaikan laitetehoKulutusmaksu
€/MWh
Kiinteä maksu
€/vuosi
+Tehomaksu
€/kW/vuosi
Tempo 60 40 – 59 kW15,741250,5830,76
Tempo 10060 – 100 kW 15,741865,6530,24
Tempo 160100 – 159 kW15,743075,2729,04
Tempo 250160 – 249 kW15,744817,9028,47
Tempo 400250 – 399 kW15,747380,6225,97
Tempo 1200400 – 1200 kW15,7411275,9824,37

Sopimusteho on sama kuin liittymään liitettyjen käyttölaitteiden yhteenlaskettu nimellisteho ja kiinteä maksu määräytyy sen mukaan mille tehoalueelle sopimusteho sijoittuu. Jos sopimusteho on esimerkiksi 500 kW tehoalue on välillä 400 – 1200 kW. Sopimustehoon sovellettavan tariffi on Tempo 1200. Kiinteä maksu sarakkeesta voi lukea kiinteän maksun kiinteän arvon sovellettavan tariffin alarajalla. Tässä tapauksessa se on 11 275,98 €/a. Tämän jälkeen lisätään tehomaksu mikä on sopimustehon ja tariffin alarajatehon erotus, kerrottuna tehomaksun yksikköarvolla.

Esimerkkitapauksessa se on: (500 kW – 400 kW) * 24,37 €/kW/a = 2437,00 €/a.
Koko kiinteä maksu on kiinteän maksun kiinteä arvo + tehomaksu.
Tässä tapauksessa, 11 275,98 €/a + 2 437,00 €/a = 13 712,98 €/a.

Verot ja veroluonteiset maksut

Tempo-hinnastoihin lisätään voimassa olevat verot ja veroluonteiset maksut. Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2018 ovat 19,864 €/MWh (hallituksen esitys eduskunnalle). Nämä verot eivät kohdistu biokaasuun.

Suomen Kaasuenergia Oy vastaa kaasun myynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun siirrosta asiakkaalle. Asiakas saa vain yhden laskun Auris Kaasunjakelu Oy:ltä, joka sisältää kaasun siirron ja myynnin veloitukset.

Lataa hinnat PDF-muodossa

Tempo: Voimassa 1.11.2018 alkaen toistaiseksi.

Maakaasun kokonaishinta muodostuu energian myyntihinnasta ja siirtohinnasta.

Energian myyntihinta (Suomen Kaasuenergia Oy)

Maakaasun energiahinta tarkistetaan kuukausittain indeksikertoimella. Energiahinta on sidottu muiden polttoaineiden (raakaöljy, kivihiili) ja energiamuotojen (sähkö, kaukolämpö) hintaan. Indeksien arvoina käytetään kuuden viimeisen kuukauden keskiarvoa.

Indeksikerroin koostuu seuraavista komponenteista:

  • 40 % Brent raakaöljyn hintatekijä
  • 30 % API 2 kivihiilen hintatekijä
  • 30 % D35 kotimarkkinoiden perushintaindeksi

Indeksikertoimen perusarvo (1,00) koostuu 1/2015 toteutuneista arvoista.

Maa- ja biokaasun myyntihinnat perusarvoilla (alv 0%)

TariffiluokkaKäyttöpaikan laitetehoKulutusmaksu
(perusarvo)
€/MWh
+Biokaasun kiinteä osa
€/MWh
Tempo 6040 – 59 kW 28,99+26,20
Tempo 10060 – 99 kW 28,93+26,20
Tempo 160100 – 159 kW 28,82+26,20
Tempo 250160 – 249 kW 28,75+26.20
Tempo 400250 – 399 kW 28,67+26,20
Tempo 1200400 – 1200 kW 28,60+26,20

11/2018 indeksikerroinennuste: 1,067788 (vaikuttaa kulutusmaksun arvoon)

Arvonlisäveroton velvoitevarastointimaksu on 1,17 €/MWh
Arvonlisävero 24 %. Biokaasusta ei peritä energiaveroa eikä huoltovarmuusmaksua.

Kaasun siirtohinta (Auris Kaasunjakelu Oy)

TariffiluokkaKäyttöpaikan laitetehoKulutusmaksu
€/MWh
Kiinteä maksu
€/vuosi
+Tehomaksu
€/kW/vuosi
Tempo 60 40 – 59 kW15,741250,5830,76
Tempo 10060 – 100 kW 15,741865,6530,24
Tempo 160100 – 159 kW15,743075,2729,04
Tempo 250160 – 249 kW15,744817,9028,47
Tempo 400250 – 399 kW15,747380,6225,97
Tempo 1200400 – 1200 kW15,7411275,9824,37

Sopimusteho on sama kuin liittymään liitettyjen käyttölaitteiden yhteenlaskettu nimellisteho ja kiinteä maksu määräytyy sen mukaan mille tehoalueelle sopimusteho sijoittuu. Jos sopimusteho on esimerkiksi 500 kW tehoalue on välillä 400 – 1200 kW. Sopimustehoon sovellettavan tariffi on Tempo 1200. Kiinteä maksu sarakkeesta voi lukea kiinteän maksun kiinteän arvon sovellettavan tariffin alarajalla. Tässä tapauksessa se on 11 275,98 €/a. Tämän jälkeen lisätään tehomaksu mikä on sopimustehon ja tariffin alarajatehon erotus, kerrottuna tehomaksun yksikköarvolla.

Esimerkkitapauksessa se on: (500 kW – 400 kW) * 24,37 €/kW/a = 2437,00 €/a.
Koko kiinteä maksu on kiinteän maksun kiinteä arvo + tehomaksu.
Tässä tapauksessa, 11 275,98 €/a + 2 437,00 €/a = 13 712,98 €/a.

Verot ja veroluonteiset maksut

Tempo-hinnastoihin lisätään voimassa olevat verot ja veroluonteiset maksut. Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2018 ovat 19,864 €/MWh (hallituksen esitys eduskunnalle). Nämä verot eivät kohdistu biokaasuun.

Suomen Kaasuenergia Oy vastaa kaasun myynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun siirrosta asiakkaalle. Asiakas saa vain yhden laskun Auris Kaasunjakelu Oy:ltä, joka sisältää kaasun siirron ja myynnin veloitukset.

Lataa 1.11.2018 voimaan tuleva hinnasto PDF-muodossa

 

Tehotempo

Voimassa 1.1.2018 alkaen toistaiseksi (sovelletaan yli 1,2 MW:n laitoksiin)

Energian ja siirron kulutusmaksut laskutetaan €/MWh. Kiinteät maksut laskutetaan kuukausittain €/kk.

Käytetty kaasumäärä mitataan normalisoituina kuutiometreinä (m3n), joka muutetaan Gasum Oy:n mittaaman lämpöarvon mukaan laskutettavaksi energiamääräksi.

1. Kaasun myynti ja hinnoittelu (Suomen Kaasuenergia Oy)

1.1 Energiamaksu [EM]

Energiamaksu EM on sidottu indeksiin kohdan 1.4 mukaisesti ja se tarkistetaan kuukausittain.

EM = EM01 x Kei

Sopimuskohtainen energiamaksun yksikköhinta:

Alle 10 GWh/vuosi kuluttavat
EM01 = 23,48 €/MWh

10 – 30 GWh/vuosi kuluttavat
EM01 = 23,13 €/MWh

30 – 50 GWh/vuosi kuluttavat
EM01 = 22,76 €/MWh

Sopimuskohtaista energiamaksun yksikköhintaa sovelletaan tilattuun myyntitehoon saakka.

Maakaasun myyntihintoihin lisätään kulloinkin voimassaolevat verot ja veroluonteiset maksut.

Velvoitevarastointimaksu 1,17 €/MWh

Arvonlisävero 24 %

Maakaasua välittömässä ensikäytössä käyttävä sekä energiaintensiivinen teollisuus voi hakea veroja ja huoltovarmuusmaksua palautettavaksi tullilta.

1.2 Energian myyntitehomaksu [ETM]

Energian myyntitehomaksu ETM on sidottu indeksiin kohdan 1.4 mukaisesti ja se tarkistetaan kuukausittain.

ETM = ETM1 x Kei x PM

Energian myyntitehomaksun ETM1 yksikköhinta on 3192,00 €/MW/kk
Ostajalla on mahdollisuus tarkistaa ja muuttaa neljännesvuosittain kuluvan vuoden loppuosan kuukausittaista myyntitehoa PM seuraavasti:

15.12. mennessä ajalle 1.1. – 31.12.
15.3. mennessä ajalle 1.4. – 31.12.
15.6. mennessä ajalle 1.7. – 31.12.
15.9. mennessä ajalle 1.10. – 31.12.

1.3 Lisäkaasu ja lisäkaasumaksu [LKM]

Ostajan kuukausittain tilatun myyntitehon ylittävä maakaasun käyttö on lisäkaasun käyttöä. Lisäkaasuksi todetaan yhden (1) tunnin laskentajakson aikana toimitettu kaasumäärä, joka ylittää Ostajan kuukausittaisen myyntitehon.

Lisäkaasumaksu on Gasum Oy:n kulloinkin voimassaoleva lisäkaasumaksu + 3,36 €/MWh. Kuitenkin vähintään EM + 3,36 €/MWh.

1.4 Hintasidonnaisuudet

Energiamaksun ja myyntitehomaksun, kohtien 1.1 ja 1.2, indeksisidonnaisuudet määräytyvät hinnoittelujärjestelmän M2017 energiakaupan hinnaston kohdan 1 perusteella.

Kei = indeksikerroin ja se lasketaan kaavasta:

jossa,
Brent(6kk) 1 = indeksin Brent laskutuskauden sovellusarvo (kuuden viimeisen käytettävissä olevan kuukauden aritmeettinen keskiarvo)

Brent 0 = indeksin Brent perusarvo on 89,08 USD/bbl

API2(6kk) 1 = indeksin API2 laskutuskauden sovellusarvo (kuuden viimeisen käytettävissä olevan kuukauden aritmeettinen keskiarvo)

API2 0 = indeksin API2 perusarvo on 73,92 USD/tonni

D35(6kk) 1 = kotimarkkinoiden perushintaindeksin D35 laskutuskauden sovellusarvo
(kuuden viimeisen käytettävissä olevan kuukauden aritmeettinen keskiarvo)

D35 0 = kotimarkkinoiden perushintaindeksin D35 perusarvo on 101,4

2. Kaasun siirto ja hinnoittelu (Auris Kaasunjakelu Oy)

Kohdemaksu (KM), ostaja varaa toimituskohteessa käyttöön nimellistehon, jonka perusteella määritellään kohdemaksu seuraavalla hintakaavalla:

KM = 1 049,25 €/kk + (P x 155,94 €/kk)
jossa P= asiakkaan tilaama teho (MW)

Siirron tilaustehomaksu (STM) lasketaan kaavalla STP = PT x STM0
Siirron tilausteho PT sovitaan vuosittain etukäteen ja se on koko vuoden saman suuruinen.
Siirron tilaustehomaksu STM0 = 2 541,89 €/MW/kk

Siirron kulutusmaksu (SM) laskutetaan kaikesta tilattuun vuotuiseen siirtotehoon sisältyvästä maakaasun käytöstä. Siirtomaksun yksikköhinta on 10,034 €/MWh.

Lisäsiirtomaksu (LSM) laskutetaan vuotuisen tilatun siirtotehon ylittävästä maakaasun käytöstä. Maakaasutoimitusten jako perus- ja lisäsiirtoihin tehdään tunnin laskentajaksoissa.

Lisäsiirtomaksu LSM (vuosikulutus alle 10 GWh) = siirtomaksu SM + ajalla:
1.1. – 31.3.2018: 13,874 €/MWh
1.4. – 31.10.2018: 9,713 €/MWh
1.11. – 31.12.2018: 13,874 €/MWh

Lisäsiirtomaksu LSM (vuosikulutus 10 GWh-50 GWh) = siirtomaksu SM + ajalla:
1.1. – 31.3.2018 13,874 €/MWh
1.4. – 31.10.2018 5,000 €/MWh
1.11. – 31.12.2018 13,874 €/MWh

Edellä mainittujen hintojen lisäksi laskutamme maksuihin liittyvät arvonlisä- ja energiaverot sekä mahdolliset muut verot ja veroluonteiset maksut. Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot ovat 19,864 €/MWh (ALV 0 %) vuonna 2018 (hallituksen esitys). Biokaasun siirtohinta pysyy edelleen energiaverottamana.

Suomen Kaasuenergia Oy vastaa kaasun myynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun
siirrosta asiakkaalle. Asiakas saa vain yhden laskun Auris Kaasunjakelu Oy:ltä, joka sisältää kaasun siirron ja myynnin veloitukset.

3. Muut tariffiehdot

Tariffin hinnoittelun pohjana on tukkumyyjä Gasum Oy:n hinnoittelujärjestelmä M2017 ja voimassaoleva energiakaupan hinnasto. Jos hinnoittelujärjestelmä, sen hinnastot, siihen liittyvät ehdot, lainsäädäntö tai maakaasumarkkinaviranomaisen määräykset muuttuvat, on myyjällä oikeus muuttaa hinnoittelua vastaavasti.

Muut maakaasuenergian toimitukseen liittyvät ehdot on mainittu maakaasun toimitusehdoissa.

Lataa hinnat PDF-muodossa

Yleiset kaasun myyntiehdot