Kaasun hinnat teollisuudelle

Täältä löydät Suomen Kaasuenergian hinnastot kaasun käyttöön teollisuuden prosesseissa ja lämmityksessä. Teollisuuden tarpeisiin tarjoamme Tempo- ja TehoTempo-sopimuksia. Sopimustyyppi määräytyy käytettävien laitteiden tehon mukaan.

  • Tempo on tarkoitettu pienteollisuuden ja kiinteistöjen lämmitykseen.
  • TehoTempo on tarkoitettu suurten teollisuuskiinteistöjen, kauppakeskusten ja prosessiteollisuuden lämmitykseen sekä kaukolämmön tuottajille.

Tempo: Voimassa 1.1.2019 alkaen

Maakaasun kokonaishinta muodostuu energian myyntihinnasta ja siirtohinnasta.

Energian myyntihinta (Suomen Kaasuenergia Oy)

Maakaasun energiahinta tarkistetaan kuukausittain indeksikertoimella. Energiahinta on sidottu muiden polttoaineiden (raakaöljy, kivihiili) ja energiamuotojen (sähkö, kaukolämpö) hintaan. Indeksien arvoina käytetään kuuden viimeisen kuukauden keskiarvoa.

Indeksikerroin koostuu seuraavista komponenteista:

  • 40 % Brent raakaöljyn hintatekijä
  • 30 % API 2 kivihiilen hintatekijä
  • 30 % D35 kotimarkkinoiden perushintaindeksi

Indeksikertoimen perusarvo (1,00) koostuu 1/2015 toteutuneista arvoista.

Maa- ja biokaasun myyntihinnat perusarvoilla (alv 0%)

TariffiluokkaKäyttöpaikan laitetehoKulutusmaksu
(perusarvo)
€/MWh
+Biokaasun kiinteä osa
€/MWh
Tempo 6040 – 60 kW 28,73+26,20
Tempo 10060 – 100 kW28,73+26,20
Tempo 160100 – 160 kW 28,73+26,20
Tempo 250160 – 250 kW28,73+26,20
Tempo 400250 – 400 kW28,73+26,20
Tempo 1200400 – 1200 kW 28,73+26,20

11/2018 indeksikerroin: 1,0771 (vaikuttaa kulutusmaksun perusarvoon)

Arvonlisäveroton velvoitevarastointimaksu on 1,17 €/MWh. Arvonlisävero 24 %. Biokaasusta ei peritä energiaveroa eikä huoltovarmuusmaksua.

Kaasun siirtohinta (Auris Kaasunjakelu Oy)

TariffiluokkaKäyttöpaikan laitetehoKulutusmaksu
€/MWh
Kiinteä maksu alarajalla
€/kk
+Tehomaksu alarajan ylittävältä osalta
€/kW/kk
Tempo 60 40 – 59 kW16,21107,342,64
Tempo 10060 – 100 kW 16,21160,142,60
Tempo 160100 – 159 kW16,21263,962,49
Tempo 250160 – 249 kW16,21413,542,44
Tempo 400250 – 399 kW16,21633,502,23
Tempo 1200400 – 1200 kW16,21967,862,09

Jakelusiirron Kiinteä maksut perustuvat asiakkaan Sopimustehoon, joka määritellään asiakkaan käyttötehotarpeen mukaan. Kiinteiden maksujen suuruus lasketaan sen mukaan mihin Tariffiluokkaan Sopimusteho sijoittuu ja minkä verran se ylittää Tariffiluokan alarajan. Alarajan ylittävältä osalta Kiinteään maksuun lisätään Tehomaksu (€/kW/kk).
Esimerkiksi jos Sopimusteho on 500 kW, on tariffiluokka Tempo 1200, jonka tehoalue on 400 – 1200 kW.
Tällöin Kiinteät maksut ovat yhteensä: 967,86 €/kk + (500 kW – 400 kW) * 2,09 €/kW/kk = 1176,86 €/kk.

Verot ja veroluonteiset maksut

Tempo-hinnastoihin lisätään voimassa olevat verot ja veroluonteiset maksut. Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2019 ovat 20,654 €/MWh (hallituksen esitys eduskunnalle). Nämä verot eivät kohdistu biokaasuun.

Suomen Kaasuenergia Oy vastaa kaasun myynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun siirrosta asiakkaalle. Asiakas saa vain yhden laskun Auris Kaasunjakelu Oy:ltä, joka sisältää kaasun siirron ja myynnin veloitukset.

Lataa hinnasto PDF-muodossa.

 

 

 Tehotempo-hinnasto

Voimassa 1.1.2019 alkaen toistaiseksi (sovelletaan yli 1,2 MW:n laitoksiin)

Energian ja siirron kulutusmaksut laskutetaan €/MWh. Kiinteät maksut laskutetaan kuukausittain €/kk.

Käytetty kaasumäärä mitataan normalisoituina kuutiometreinä (m3n), joka muutetaan Gasum Oy:n mittaaman lämpöarvon mukaan laskutettavaksi energiamääräksi.

Kaasun myynti ja hinnoittelu (Suomen Kaasuenergia Oy)

Energiamaksu [EM]

Energiamaksu EM on sidottu indeksiin kohdan 1.4 mukaisesti ja se tarkistetaan kuukausittain.

EM = EM01 x Kei

Sopimuskohtainen energiamaksun yksikköhinta:

Alle 10 GWh/vuosi kuluttavat

EM01 = 23,48 €/MWh

10 – 30 GWh/vuosi kuluttavat

EM01 = 23,13 €/MWh

30 – 50 GWh/vuosi kuluttavat

EM01 = 22,76 €/MWh

Sopimuskohtaista energiamaksun yksikköhintaa sovelletaan tilattuun myyntitehoon saakka.

Maakaasun myyntihintoihin lisätään kulloinkin voimassaolevat verot ja veroluonteiset maksut.

Velvoitevarastointimaksu 1,17 €/MWh (sovelletaan lämmityskäytössä)

Arvonlisävero 24 %

Maakaasua välittömässä ensikäytössä käyttävä sekä energiaintensiivinen teollisuus voi hakea veroja ja huoltovarmuusmaksua palautettavaksi tullilta.

Energian myyntitehomaksu [ETM]

Energian myyntitehomaksu ETM on sidottu indeksiin kohdan 1.4 mukaisesti ja se tarkistetaan kuukausittain.

ETM = ETM1 x Kei x PM

Energian myyntitehomaksun ETM1 yksikköhinta on 3192,00 €/MW/kk

Ostajalla on mahdollisuus tarkistaa ja muuttaa neljännesvuosittain kuluvan vuoden loppuosan kuukausittaista myyntitehoa PM seuraavasti:

15.12. mennessä ajalle 1.1. – 31.12.

15.3. mennessä ajalle 1.4. – 31.12.

15.6. mennessä ajalle 1.7. – 31.12.

15.9. mennessä ajalle 1.10. – 31.12.

Lisäkaasu ja lisäkaasumaksu [LKM]

Ostajan kuukausittain tilatun myyntitehon ylittävä maakaasun käyttö on lisäkaasun käyttöä. Lisäkaasuksi todetaan yhden (1) tunnin laskentajakson aikana toimitettu kaasumäärä, joka ylittää Ostajan kuukausittaisen myyntitehon.

Lisäkaasumaksu on Gasum Oy:n kulloinkin voimassaoleva lisäkaasumaksu + 3,36 €/MWh. Kuitenkin vähintään EM + 3,36 €/MWh

Hintasidonnaisuudet

Energiamaksun ja myyntitehomaksun, kohtien 1.1 ja 1.2, indeksisidonnaisuudet määräytyvät hinnoittelujärjestelmän M2017 energiakaupan hinnaston kohdan 1 perusteella.

Kei = indeksikerroin ja se lasketaan kaavasta:

jossa,

Brent(6kk)1 = indeksin Brent laskutuskauden sovellusarvo (kuuden viimeisen käytettävissä olevan kuukauden aritmeettinen keskiarvo)

Brent0 = indeksin Brent perusarvo on 89,08 USD/bbl

API2(6kk)1 = indeksin API2 laskutuskauden sovellusarvo (kuuden viimeisen käytettävissä olevan kuukauden aritmeettinen keskiarvo)

API20 = indeksin API2 perusarvo on 73,92 USD/tonni

D35(6kk)1 = kotimarkkinoiden perushintaindeksin D35 laskutuskauden sovellusarvo (kuuden viimeisen käytettävissä olevan kuukauden aritmeettinen keskiarvo)

D350 = kotimarkkinoiden perushintaindeksin D35 perusarvo on 101,4

Kaasun siirto ja hinnoittelu (Auris Kaasunjakelu Oy)

Kohdemaksu (KM), ostaja varaa toimituskohteessa käyttöön nimellistehon, jonka perusteella määritellään kohdemaksu seuraavalla hintakaavalla:

KM = 1 112,21 €/kk + (P x 165,29 €/kk)

jossa P= asiakkaan tilaama teho (MW)

Siirron tilaustehomaksu (STM) lasketaan kaavalla STP = PT x STM0

Siirron tilausteho PT sovitaan vuosittain etukäteen ja se on koko vuoden saman suuruinen.

Siirron tilaustehomaksu STM0 = 2 694,40 €/MW/kk

Siirron kulutusmaksu (SM) laskutetaan kaikesta tilattuun vuotuiseen siirtotehoon sisältyvästä maakaasun käytöstä. Siirtomaksun yksikköhinta on 10,636 €/MWh.

Lisäsiirtomaksu (LSM) laskutetaan vuotuisen tilatun siirtotehon ylittävästä maakaasun käytöstä. Maakaasutoimitusten jako perus- ja lisäsiirtoihin tehdään tunnin laskentajaksoissa.

Lisäsiirtomaksu LSM (vuosikulutus alle 10 GWh) = siirtomaksu SM + ajalla:

1.1. – 31.3.2019 14,707 €/MWh

1.4. – 31.10.2019 10,296 €/MWh

1.11. – 31.12.2019 14,707 €/MWh

Lisäsiirtomaksu LSM (vuosikulutus 10 GWh-50 GWh) = siirtomaksu SM + ajalla:

1.1. – 31.3.2019 14,707 €/MWh

1.4. – 31.10.2019 5,300 €/MWh

1.11. – 31.12.2019 14,707 €/MWh

Edellä mainittujen hintojen lisäksi laskutamme maksuihin liittyvät arvonlisä- ja energiaverot sekä mahdolliset muut verot ja veroluonteiset maksut. Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot ovat 20,654 €/MWh (ALV 0 %) vuonna 2019 (hallituksen esitys). Biokaasun siirtohinta pysyy edelleen energiaverottamana.

Suomen Kaasuenergia Oy vastaa kaasun myynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun siirrosta asiakkaalle. Asiakas saa Auris Kaasunjakelu Oy:ltä yhden laskun, joka sisältää kaasun siirron ja myynnin veloitukset.

Muut tariffiehdot

Tariffin hinnoittelun pohjana on tukkumyyjä Gasum Oy:n hinnoittelujärjestelmä M2017 ja voimassaoleva energiakaupan hinnasto. Jos hinnoittelujärjestelmä, sen hinnastot, siihen liittyvät ehdot, lainsäädäntö tai maakaasumarkkinaviranomaisen määräykset muuttuvat, on myyjällä oikeus muuttaa hinnoittelua vastaavasti.

Muut maakaasuenergian toimitukseen liittyvät ehdot on mainittu maakaasun toimitusehdoissa.

Avaa hinnasto PDF-muodossa.

Yleiset kaasun myyntiehdot