Kaasun hinnat teollisuudelle

Täältä löydät Suomen Kaasuenergian hinnastot kaasun käyttöön teollisuuden prosesseissa ja lämmityksessä. Teollisuuden tarpeisiin tarjoamme Tempo- ja TehoTempo-sopimuksia. Sopimustyyppi määräytyy käytettävien laitteiden tehon mukaan.

Suomen Kaasuenergia Oy vastaa kaasun myynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun siirrosta asiakkaalle. Asiakas saa Auris Kaasunjakelu Oy:ltä yhden laskun, joka sisältää kaasun siirron ja myynnin veloitukset.

  • Tempo on tarkoitettu pienteollisuuden ja kiinteistöjen lämmitykseen.
  • TehoTempo on tarkoitettu suurten teollisuuskiinteistöjen, kauppakeskusten ja prosessiteollisuuden lämmitykseen sekä kaukolämmön tuottajille.
  • TempoHuippu

Tempo-hinnasto

Voimassa 1.1.2020 alkaen. Hinnasto perustuu maakaasun ylempään lämpöarvoon. Maakaasun kokonaishinta muodostuu energian myyntihinnasta ja siirtohinnasta.

Energian myyntihinta (Suomen Kaasuenergia Oy)

Maakaasun energiahinta tarkistetaan kuukausittain indeksikertoimella. Energiahinta on sidottu muiden polttoaineiden (raakaöljy, kivihiili) ja energiamuotojen (sähkö, kaukolämpö) hintaan. Indeksien arvoina käytetään kuuden viimeisen kuukauden keskiarvoa.

Indeksikerroin koostuu seuraavista komponenteista:
40 % Brent raakaöljyn hintatekijä
30 % API 2 kivihiilen hintatekijä
30 % D35 kotimarkkinoiden perushintaindeksi

Indeksikertoimen perusarvo (1,00) koostuu 1/2015 toteutuneista arvoista.

Maa- ja biokaasun myyntihinnat perusarvoilla (alv 0%)

Tariffiluokka: Tempo

Käyttöpaikan laiteteho: 40 – 1200 kW

Kulutusmaksu (perusarvo) €/MWh: 25,92

+Biokaasun kiinteä osa €/MWh: +23,91

Kulutusmaksun lisäksi peritään tukkusiirron kapasiteettimaksu 4,51 €/MWh.

1/2020 indeksikertoimen ennuste: 0,85 (vaikuttaa kulutusmaksun perusarvoon)

Tarjoamme kaasua myös Gaspool-pohjaisella hinnoittelulla. Suosittelemme sitä erityisesti kaasua läpi vuoden kohtuullisen tasaisesti käyttäville asiakkaille, joilla on esimerkiksi lämmityksen lisäksi prosessikäyttöä. Jos olette kiinnostunut Gaspool-pohjaisesta hinnoittelusta, niin pyydämme ottamaan yhteyttä myyntiimme.

Maakaasun myyntihintoihin lisätään kulloinkin voimassaolevat verot ja veroluonteiset maksut:
– Arvonlisäveroton velvoitevarastointimaksu on 1,06 €/MWh (sovelletaan lämmityskäytössä).
– Arvonlisävero 24 %. Biokaasusta ei peritä energiaveroa eikä huoltovarmuusmaksua.

Kaasun jakelusiirron hinta (Auris Kaasunjakelu Oy)

Tariffiluokka: Tempo

Käyttöpaikan laiteteho: 40 – 1200 kW

Kulutusmaksu €/MWh: 12,18

Kiinteä maksu €/kk: 20,00

+Tehomaksu €/kW/kk: 2,00

Jakelusiirron kiinteät maksut perustuvat asiakkaan Sopimustehoon, joka määritellään asiakkaan käyttötehotarpeen mukaan.

Kiinteä maksu lasketaan kaavalla:
Kiinteä maksu (€/kk) + Sopimusteho (kW) * Tehomaksu (€/kW/kk)
Esimerkiksi, jos Sopimusteho on 500 kW kiinteät maksut ovat yhteensä: 20 €/kk + (500 kW * 2,00 €/kW/kk) =
1020 €

Verot ja veroluonteiset maksut

Tempo-hinnastoihin lisätään voimassa olevat verot ja veroluonteiset maksut. Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2020 ovat 18,627 €/MWh ylempää lämpöarvoa sovellettaessa ja 20,654 €/MWh alempaa lämpöarvoa sovellettaessa (0 % alv, hallituksen esitys eduskunnalle). Nämä verot eivät kohdistu biokaasuun.

Tehotempo-hinnasto

Voimassa 1.1.2020 alkaen toistaiseksi (sovelletaan yli 0,4 MW:n laitoksiin). Hinnasto perustuu maakaasun ylempään lämpöarvoon. Energian ja siirron kulutusmaksut laskutetaan €/MWh. Kiinteät maksut laskutetaan kuukausittain €/kk. Käytetty kaasumäärä mitataan normalisoituina kuutiometreinä (m3n), joka muutetaan Gasgrid Finland Oy:n mittaaman lämpöarvon mukaan laskutettavaksi energiamääräksi.

1. Kaasun myynti ja hinnoittelu (Suomen Kaasuenergia Oy)

1.1. Energiamaksu

1.1.1 Energiamaksu indeksipohjaisessa hinnoittelussa [EMi]
Energiamaksu EMi on sidottu indeksiin kohdan 1.4 mukaisesti ja se tarkistetaan kuukausittain.
EMi = EM01 x Kei
Sopimuskohtainen energiamaksun yksikköhinta:
EM01 = 25,13 €/MWh
Sopimuskohtaista energiamaksun yksikköhintaa sovelletaan tilattuun energian myynnin
kapasiteettitehoon saakka (EMKT)

1.1.2 Energiamaksu Gaspool-pohjainen hinnoittelu [EMg]
Tarjoamme kaasua myös Gaspool pohjaisella hinnoittelulla. Suosittelemme sitä erityisesti kaasua läpi vuoden kohtuullisen tasaisesti käyttäville asiakkaille, joilla on esimerkiksin lämmityksen lisäksi prosessikäyttöä. Jos olette kiinnostunut Gaspool-pohjaisesta hinnoittelusta, pyydämme ottamaan yhteyttä myyntimme.

1.2 Energian myynnin kapasiteettimaksu [EMKM] ja kapasiteettiteho [EMKT]
Energian myynnin kapasiteettitehoa [EMKT] voi tilata vuosi ja kuukausitasolla.
Energian myynnin vuosikapasiteettimaksu
EMKMy on 2429 €/MW/kk
Energian myynnin kk-kapasiteettimaksu
EMKMm on 3033 €/MW/kk

Ostajalla on mahdollisuus muuttaa energianmyynnin kk-kapasiteettitehoa kuluvan vuoden loppu kuukausien osalta 14 päivää ennen ko. kuukauden alkua. Vuosikapasiteettiteho ei ole muutettavissa kesken vuoden. Kapasiteettimaksuihin ei sovelleta indeksointia. Kapasiteettimaksulla katetaan siirtoverkkooperaattorin (Gasgrid Finland Oy) kapasiteettimaksuja.

1.3 Lisäkaasu, Lisäkaasumaksu [LKM] ja Lisäkaasulisä [LKL]
Ostajan vuosittain ja kuukausittain tilatun myyntitehon ylittävä maakaasun käyttö on lisäkaasun käyttöä. Lisäkaasuksi todetaan yhden (1) kaasupäivän (7.00-7.00) laskentajakson aikana toimitettu kaasumäärä, joka ylittää Ostajan kuukausittaisen ja vuosittaisen yhteenlasketun myyntikapasiteettitehon.

Lisäkaasumaksu [LKM] on Energiamaksu [EM i, g] + Lisäkaasulisä [LKL] 9,02 €/MWh.
Lisäkaasumaksu sisältää energian lisäksi tukkusiirron kapasiteetin.

Suomen Kaasuenergia voi tilapäisesti korottaa lisäkaasulisää [LKL], mikäli Gasgrid Finlandin julkaiseman avoimen toimituksen hinta nousee poikkeuksellisen korkeaksi.

1.4 Hintasidonnaisuudet
Indeksipohjaisen Energiamaksun, kohta 1.1.1, indeksisidonnaisuudet määräytyvät seuraavan kaava perusteella. Käytäntö on vastaava kuin vuonna 2019 voimassa olleessa hinnastossa.

Kei = indeksikerroin ja se lasketaan kaavasta:

jossa,

Brent(6kk)1 = indeksin Brent laskutuskauden sovellusarvo (kuuden viimeisen käytettävissä
olevan kuukauden aritmeettinen keskiarvo)
Brent0 = indeksin Brent perusarvo on 89,08 USD/bbl
API2(6kk)1 = indeksin API2 laskutuskauden sovellusarvo (kuuden viimeisen käytettävissä
olevan kuukauden aritmeettinen keskiarvo)
API20 = indeksin API2 perusarvo on 73,92 USD/tonni
D35(6kk)1 = kotimarkkinoiden perushintaindeksin D35 laskutuskauden sovellusarvo
(kuuden viimeisen käytettävissä olevan kuukauden aritmeettinen keskiarvo)
D350 = kotimarkkinoiden perushintaindeksin D35 perusarvo on 101,4

Maakaasun myyntihintoihin lisätään kulloinkin voimassaolevat verot ja veroluonteiset maksut:
– Arvonlisäveroton velvoitevarastointimaksu 1,06 €/MWh (sovelletaan lämmityskäytössä)
– Arvonlisävero 24 %

Maakaasua välittömässä ensikäytössä käyttävä sekä energiaintensiivinen teollisuus voi hakea veroja ja huoltovarmuusmaksua palautettavaksi tullilta.

Brent(6kk)1 API2(6kk)1 D35(6kk)1
Kei = 40% x Brent0 + 3n0% x API20 + 30% x D350

2. Kaasun siirto ja hinnoittelu (Auris Kaasunjakelu Oy)

2.1. Kohdemaksu
Kohdemaksu [KM] perustuu ostajan toimituskohteen nimellistehon, jonka perusteella kohdemaksu määritellään seuraavalla hintakaavalla:
KM = 500 €/kk + (P x 80,00 €/kk)
jossa P= asiakkaan liittymisteho (MW)

2.2 Jakelusiirron kuukausi- ja vuositilaustehomaksut

Jakelusiirron vuositilaustehomaksu [STPv] lasketaan hintakaavalla:
STPV = PTV x STMV

Jakelusiirron vuosittainen tilausteho PTV sovitaan vuosittain etukäteen ja se on koko vuoden saman suuruinen.
Siirron tilaustehomaksu STMV on 1984 €/MW/kk.

Jakelusiirron kuukausittainen tilaustehomaksu (STM) lasketaan hintakaavalla:
STPK = PTV x STMK

Jakelusiirron kuukausittainen tilausteho PTK sovitaan vuosittain ja niitä voi muuttaa 14 päivää ennen ko. kaasun toimituskuukauden alkua.

Siirron kuukausittainen tilaustehomaksu STMK on 2 255 €/MW/kk.

2.3 Jakelusiirron kulutusmaksu [SM]
Siirron kulutusmaksu laskutetaan kaikesta tilattuun vuotuiseen siirtotehoon sisältyvästä maakaasun käytöstä.
Siirtomaksun yksikköhinta on 8,12 €/MWh.

2.4 Lisäsiirtomaksu [LSM]
Lisäsiirtomaksu laskutetaan vuosittaisen tilaustehon PTV ja kuukausittaisen tilaustehon PTK ylittävästä maakaasun käytöstä. Maakaasutoimitusten jako siirron kulutusmaksuun ja lisäsiirtoon tehdään vuorokauden laskentajaksoissa.

Lisäsiirtomaksu LSM = Siirron kulutusmaksu [SM] + 9,02 €/MWh

Aikavälillä 1.4.-30.9. yli 10 GWh/a tariffiluokassa olevilla asiakkailla Lisäsiirtomaksu LSM = Siirron kulutusmaksu [SM] + 7,22 €/MWh

Edellä mainittujen hintojen lisäksi laskutamme maksuihin liittyvät arvonlisä- ja energiaverot sekä mahdolliset muut verot ja veroluonteiset maksut. Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2020 ovat 18,627 €/MWh ylempää lämpöarvoa sovellettaessa ja 20,654 €/MWh alempaa lämpöarvoa sovellettaessa (ALV 0 %, hallituksen esitys). Biokaasun siirtohinta pysyy edelleen energiaverottamana.

3. Muut tariffiehdot
Tariffin indeksipohjaisen kaasun hinnoittelun pohjana on tukkumyyjä Gasum Oy:n hinnoittelu ja kapasiteettimaksujen pohjana Gasgrid Finland Oy:n hinnoittelu. Jos tukkumyyjän tai tukkusiirron hinnastot, niihin liittyvät ehdot, lainsäädäntö tai maakaasumarkkinaviranomaisen määräykset muuttuvat, on myyjällä oikeus muuttaa hinnoittelua vastaavasti.

Muut maakaasuenergian toimitukseen liittyvät ehdot on mainittu maakaasun toimitusehdoissa.

TempoHuippu-hinnasto

Voimassa 1.1.2020 lähtien. Hinnasto perustuu maakaasun ylempään lämpöarvoon.

Kaasun jakelusiirron hinta (Auris Kaasunjakelu Oy)
Tariffiluokka: Tempo

Käyttöpaikan laiteteho: Tempo 20 – 400 kW

Kulutusmaksu €/MWh: 27,00

Tehomaksu €/kW/kk: 0,50

Jakelusiirron kiinteä Tehomaksu perustuu asiakkaan Sopimustehoon, joka määritellään asiakkaan käyttötehotarpeen mukaan.

Tehomaksu lasketaan kaavalla: Sopimusteho (kW) * Tehomaksu (€/kW/kk)

Esimerkiksi, jos Sopimusteho on 100 kW kiinteä tehomaksu on yhteensä: (100 kW * 0,50 €/kW/kk) = 50 €/kk

Verot ja veroluonteiset maksut
Tempo-hinnastoihin lisätään voimassa olevat verot ja veroluonteiset maksut. Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2020 ovat 18,627 €/MWh ylempää lämpöarvoa sovellettaessa ja 20,654 €/MWh alempaa lämpöarvoa sovellettaessa (0 % alv, hallituksen esitys eduskunnalle). Nämä verot eivät kohdistu biokaasuun.

Hinnasto Tempo 1.1.2020 alkaen (pdf)

Hinnasto TehoTempo 1.1.2020 alkaen (pdf)

Hinnasto TempoHuippu 1.1.2020 alkaen (pdf)

Yleiset kaasun myyntiehdot 1.1.2020