Kaasun hinnat teollisuudelle

Täältä löydät Suomen Kaasuenergian hinnastot kaasun käyttöön teollisuuden prosesseissa ja lämmityksessä. Teollisuuden tarpeisiin tarjoamme Tempo- ja TehoTempo-sopimuksia. Sopimustyyppi määräytyy käytettävien laitteiden tehon mukaan.

Suomen Kaasuenergia Oy vastaa kaasun myynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun siirrosta asiakkaalle. Asiakas saa Auris Kaasunjakelu Oy:ltä yhden laskun, joka sisältää kaasun siirron ja myynnin veloitukset.

 • Tempo on tarkoitettu pienteollisuuden ja kiinteistöjen lämmitykseen.
 • TehoTempo on tarkoitettu suurten teollisuuskiinteistöjen, kauppakeskusten ja prosessiteollisuuden lämmitykseen sekä kaukolämmön tuottajille.

 

Tempo-hinnasto 2021

TehoTempo-hinnasto 2021

Yleiset kaasun myyntiehdot 1.1.2020

 

Tempo-hinnasto

Voimassa 1.1.2021 alkaen. Hinnasto perustuu maakaasun ylempään lämpöarvoon.

Maakaasun kokonaishinta muodostuu energian myyntihinnasta ja siirtohinnasta.

Energian myyntihinta (Suomen Kaasuenergia Oy)

Maa- ja biokaasun myyntihinnat perusarvoilla (alv 0%)

Tempo

Tariffiluokka: Tempo
Käyttöpaikan laiteteho: 40 – 1200 kW
Kulutusmaksu (perusarvo) €/MWh: 25,92
+Biokaasun kiinteä osa €/MWh: +33,00

Kulutusmaksun lisäksi peritään tukkusiirron kapasiteettimaksu 4,65 €/MWh.

Maakaasun energiahinta tarkistetaan kuukausittain indeksikertoimella. SK-indeksin hinnoittelu perustuu Gaspoolin tai TTF:n etukäteen kiinnitettyihin Futuuri-hintoihin. Kunkin kuukauden arvioidun myyntimäärän hintaa kiinnitetään markkinoilla kolmen toimitusta edeltävän kuukauden aikana.

SK-indeksin arvo ilmoitetaan yhtä kuukautta ennen toimituskuukautta Suomen Kaasuenergian SKFlow-verkkopalvelussa.

Maakaasun energiahinta tarkistetaan kuukausittain kertomalla indeksikertoimella kulutusmaksun perusarvo. Ennuste indeksikertoimen arvoksi tammikuussa 2021 on 0,73.

TempoGaspool

Maakaasun energian hinta on sidottu saksalaisen Gaspool kaasupörssin markkinahintoihin (Gaspool Front Month). Markkinahinta muuttuu kuukausittain.

Suosittelemme tätä erityisesti kaasua läpi vuoden kohtuullisen tasaisesti käyttäville asiakkaille, joilla on esimerkiksi lämmityksen lisäksi prosessikäyttöä. Jos olette kiinnostunut Gaspoolin kuukausipohjaisesta hinnoittelusta, niin pyydämme ottamaan yhteyttä myyntiimme.

TempoGaspool-tuotteen hinta muodostuu seuraavasti:

Tariffiluokka: TempoGaspool
Käyttöpaikan laiteteho: 40 – 100 000 kW
Kulutusmaksu €/MWh: Gaspool Front Month + marginaali

Biokaasulisä +33,00 € / MWh

Kulutusmaksun lisäksi peritään tukkusiirron kapasiteettimaksu, joka määräytyy asiakkaan kulutusprofiilin mukaan.

Maakaasun myyntihintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot ja veroluonteiset maksut:

 • Arvonlisäveroton velvoitevarastointimaksu on 1,16 €/MWh (sovelletaan lämmityskäytössä).
 • Arvonlisävero 24 %.
 • Biokaasusta ei peritä energiaveroa eikä huoltovarmuusmaksua.

Tempo-hinnasto

Voimassa 1.1.2021 lähtien. Hinnasto perustuu maakaasun ylempään lämpöarvoon

Kaasun jakelusiirron hinta (Auris Kaasunjakelu Oy)

Tariffiluokka: Tempo
Käyttöpaikan laiteteho: 40 – 1200 kW
Kulutusmaksu €/MWh: 12,18
Kiinteä maksu €/kk: 20,76
+Tehomaksu €/kW/kk: 2,08

Jakelusiirron Kiinteä maksut perustuvat asiakkaan Sopimustehoon, joka määritellään asiakkaan käyttötehotarpeen mukaan.

Kiinteä maksu lasketaan kaavalla: Kiinteä maksu (€/kk) + Sopimusteho (kW) * Tehomaksu (€/kW/kk)

Esimerkiksi, jos Sopimusteho on 200 kW kiinteät maksut ovat yhteensä: 20,76 €/kk + (200 kW * 2,08 €/kW/kk) = 436,76 €

Verot ja veroluonteiset maksut

Edellä mainittujen hintojen lisäksi laskutamme maksuihin liittyvät arvonlisä- ja energiaverot sekä mahdolliset muut verot ja veroluonteiset maksut. Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2021 ovat 21,062 €/MWh ylempää lämpöarvoa sovellettaessa ja 23,354 €/MWh alempaa lämpöarvoa sovellettaessa (ALV 0 %, hallituksen esitys). Biokaasun siirtohinta pysyy edelleen energiaverottamana.

Muut ehdot

Kaasun hinnoittelun pohjana on Suomen Kaasuenergia Oy:n hinnoittelu ja kapasiteettimaksujen pohjana Gasgrid Finland Oy:n hinnoittelu. Jos tukkusiirron hinnastot, niihin liittyvät ehdot tai lainsäädäntö, maakaasumarkkina-viranomaisen määräykset muuttuvat, on myyjällä oikeus muuttaa hinnoittelua vastaavasti.

Muut kaasun myyntiin ja jakeluun liittyvät ehdot on mainittu yleisissä myynti- ja verkkopalveluehdoissa.

Suomen Kaasuenergia Oy vastaa kaasun myynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun siirrosta asiakkaalle. Asiakas saa Auris Kaasunjakelu Oy:ltä yhden laskun, joka sisältää kaasun siirron ja myynnin veloitukset.

 

TehoTempo-hinnasto

Voimassa 1.1.2021 alkaen toistaiseksi (sovelletaan yli 0,4 MW:n laitoksiin). Hinnasto perustuu maakaasun ylempään lämpöarvoon.

Energian ja siirron kulutusmaksut laskutetaan €/MWh. Kiinteät maksut laskutetaan kuukausittain €/kk.

Käytetty kaasumäärä mitataan normalisoituina kuutiometreinä (m3n) ja muutetaan Gasgrid Finland Oy:n mittaaman lämpöarvon mukaan laskutettavaksi energiamääräksi.

1. Kaasun myynti ja hinnoittelu (Suomen Kaasuenergia Oy)

1.1. Energiamaksu

1.1.1 Energiamaksu indeksipohjaisessa hinnoittelussa [EMi]

Energiamaksu EMi on sidottu indeksiin kohdan 1.4 mukaisesti ja se tarkistetaan kuukausittain.

EMi = EM01 x SK

Sopimuskohtainen energiamaksun yksikköhinta:

EM01 = 25,13 €/MWh

Sopimuskohtaista energiamaksun yksikköhintaa sovelletaan tilattuun energian myynnin kapasiteettitehoon saakka (EMKT).

1.1.2 Energiamaksu Gaspool-pohjainen hinnoittelu [EMg]

Tarjoamme kaasua myös Gaspool-pohjaisella hinnoittelulla. Suosittelemme sitä erityisesti kaasua läpi vuoden kohtuullisen tasaisesti käyttäville asiakkaille, joilla on esimerkiksi lämmityksen lisäksi prosessikäyttöä. Jos olette kiinnostunut Gaspool-pohjaisesta hinnoittelusta, niin pyydämme ottamaan yhteyttä myyntimme.

1.2 Energian myynnin kapasiteettimaksu [EMKM] ja kapasiteettiteho [EMKT]

Energian myynnin kapasiteettitehoa [EMKT] voi tilata vuosi- ja kuukausitasolla.

Energian myynnin vuosikapasiteettimaksu:

EMKMy on 2429,00 €/MW,kk

Energian myynnin kk-kapasiteettimaksu:

EMKMm on 3033,00 €/MW,kk

Ostajalla on mahdollisuus muuttaa energianmyynnin kk-kapasiteettitehoa kuluvan vuoden loppukuukausien osalta 14 päivää ennen ko. kuukauden alkua. Vuosikapasiteettiteho ei ole muutettavissa kesken vuoden. Kapasiteettimaksuihin ei sovelleta indeksointia. Kapasiteettimaksulla katetaan siirtoverkko-operaattorin (Gasgrid Finland Oy) kapasiteettimaksuja.

1.3 Lisäkaasu, Lisäkaasumaksu [LKM] ja Lisäkaasulisä [LKL]

Ostajan vuosittain ja kuukausittain tilatun myyntitehon ylittävä maakaasun käyttö on lisäkaasun käyttöä. Lisäkaasuksi todetaan yhden (1) kaasupäivän (7.00-7.00) laskentajakson aikana toimitettu kaasumäärä, joka ylittää Ostajan kuukausittaisen ja vuosittaisen yhteenlasketun myyntikapasiteettitehon.

Lisäkaasumaksu [LKM] on Energiamaksu [EM i, g] + Lisäkaasulisä [LKL] 9,02 €/MWh.

Lisäkaasumaksu sisältää energian lisäksi tukkusiirron kapasiteetin.

Suomen Kaasuenergia voi tilapäisesti korottaa lisäkaasulisää [LKL], mikäli Gasgrid Finlandin julkaiseman avoimen toimituksen hinta nousee poikkeuksellisen korkeaksi.

1.4 Hintasidonnaisuudet

Indeksipohjaisen Energiamaksun, kohta 1.1.1, indeksisidonnaisuus määräytyy seuraavasti. SK-indeksin hinnoittelu perustuu Gaspoolin tai TTF:n etukäteen kiinnitettyihin Futuuri-hintoihin. Kunkin kuukauden arvioidun myyntimäärän hintaa kiinnitetään markkinoilla kolmen toimitusta edeltävän kuukauden aikana seuraavasti:

 • 15-25% arvioidusta SK-indeksillä myytävästä kaasumäärästä noin kolme kuukautta ennen kohdetoimituskuukautta
 • 25-35% noin kaksi kuukautta ennen kohdekuukautta
 • 25-35 % noin yhtä kuukautta ennen kohdekuukautta
 • Loppuja noin 5-35% arvioidusta myyntimäärästä ei kiinnitetä. Tämän osuuden hinta määritetään indeksin
  laskemista varten kohdekuukauden futuurihinnan mukaan.

SK-indeksin arvo ilmoitetaan yhtä kuukautta ennen toimituskuukautta Suomen Kaasuenergian SKFlow-verkkopalvelussa.

Indeksipohjaisen Energiamaksun, kohta 1.1.1, indeksisidonnaisuudet määräytyvät seuraavan kaavan perusteella.

SK= indeksikerroin ja se lasketaan kaavasta:

SK= GasFX / EM0

jossa,

GasFX = Toimituskuukaudelle useassa erässä kiinnitetty kaasun hinta lisättynä hankintaketjun

kustannuksilla, €/MWh.

EM0  = Perusarvo, joka on 25,13 €/MWh

Maakaasun myyntihintoihin lisätään kulloinkin voimassa olevat verot ja veroluonteiset maksut:

 • Arvonlisäveroton velvoitevarastointimaksu 1,16 €/MWh (sovelletaan lämmityskäytössä)
 • Arvonlisävero 24 %

Maakaasua välittömässä ensikäytössä käyttävä sekä energiaintensiivinen teollisuus voi hakea veroja ja huoltovarmuusmaksua palautettavaksi tullilta.

2. Kaasun siirto ja hinnoittelu (Auris Kaasunjakelu Oy)

2.1. Kohdemaksu
Kohdemaksu [KM] perustuu ostajan toimituskohteen nimellistehon, jonka perusteella kohdemaksu määritellään seuraavalla hintakaavalla:
KM = 509,50 €/kk + (P x  81,52 €/kk)

jossa P= asiakkaan liittymisteho (MW)

2.2 Jakelusiirron kuukausi- ja vuositilaustehomaksut

Jakelusiirron vuositilaustehomaksu [STPv] lasketaan hintakaavalla:
STPV = PTV x STMV

Jakelusiirron vuosittainen tilausteho PTV sovitaan vuosittain etukäteen ja se on koko vuoden samansuuruinen. Siirron tilaustehomaksu STMV on 2021,70 €/MW/kk.

Jakelusiirron kuukausittainen tilaustehomaksu (STM) lasketaan hintakaavalla:
STPK = PTV x STMK

Jakelusiirron kuukausittainen tilausteho PTK sovitaan vuosittain ja niitä voi muuttaa 14 päivää ennen ko. kaasun toimituskuukauden alkua.

Siirron kuukausittainen tilaustehomaksu STMK on 2297,85 €/MW/kk.

2.3 Jakelusiirron kulutusmaksu [SM]
Siirron kulutusmaksu laskutetaan kaikesta tilattuun vuotuiseen siirtotehoon sisältyvästä maakaasun käytöstä. Siirtomaksun yksikköhinta on 8,27 €/MWh.

2.4 Lisäsiirtomaksu [LSM]
Lisäsiirtomaksu laskutetaan vuosittaisen tilaustehon PTV ja kuukausittaisen tilaustehon PTK ylittävästä jakelusiirrosta. Lisäsiirroksi todetaan yhden (1) kaasupäivän (7.00-7.00) laskentajakson aikana siirretty kaasumäärä, joka ylittää Ostajan yhteenlasketun kuukausittaisen ja vuosittaisen tilaustehon mukaisen siirtomäärän.

Lisäsiirtomaksu LSM = Siirron kulutusmaksu [SM] + 9,19 €/MWh

Aikavälillä 1.4.-30.9. yli 10 GWh/a tariffiluokassa olevilla asiakkailla:

Lisäsiirtomaksu LSM = Siirron kulutusmaksu [SM] + 7,36 €/MWh

3. Muut ehdot

Edellä mainittujen hintojen lisäksi laskutamme maksuihin liittyvät arvonlisä- ja energiaverot sekä mahdolliset muut verot ja veroluonteiset maksut. Maakaasun siirtoon kohdistuvat arvonlisäverottomat verot vuonna 2021 ovat 21,062 €/MWh ylempää lämpöarvoa sovellettaessa ja 23,354 €/MWh alempaa lämpöarvoa sovellettaessa (ALV 0 %, hallituksen esitys). Biokaasun siirtohinta pysyy edelleen energiaverottamana.

Suomen Kaasuenergia Oy vastaa kaasun myynnistä ja Auris Kaasunjakelu Oy kaasun siirrosta asiakkaalle. Asiakas saa Auris Kaasunjakelu Oy:ltä yhden laskun, joka sisältää kaasun siirron ja myynnin veloitukset. Indeksipohjaisen kaasun hinnoittelun pohjana on Suomen Kaasuenergia Oy:n hinnoittelu ja kapasiteettimaksujen pohjana Gasgrid Finland Oy:n hinnoittelu. Jos tukkusiirron hinnastot, niihin liittyvät ehdot tai lainsäädäntö, maakaasumarkkina-viranomaisen määräykset muuttuvat, on myyjällä oikeus muuttaa hinnoittelua vastaavasti.

Muut maakaasuenergian myyntiin ja jakeluun liittyvät ehdot on mainittu yleisissä myynti- ja verkkopalveluehdoissa.