Biokaasun vähittäismyynti siirtyy Suomen Kaasuenergialle

1.6.2018

Biokaasun jakelumyyntisopimukset siirtyvät Suomen Kaasuenergialle.

Gasum Oy on myynyt biokaasun jakelumyyntisopimukset Suomen Kaasuenergia Oy:lle 1.6.2018. Gasum tuottaa ja myy biokaasua Suomen Kaasuenergialle, joka tarjoaa biokaasua suoraan jakeluasiakkailleen. Gasum jatkaa biokaasumarkkinan kehittämistä ja biokaasun toimittamista tukkuasiakkailleen ja kaasun jakelumyyjille Suomessa.

Gasum ja Suomen Kaasuenergia edistävät yhteistyössä biokaasun ja biokaasumerkin tunnettuutta ja biokaasun myyntiä. Yhtiöiden tavoitteena on kasvattaa biokaasun osuutta Suomen Kaasuenergian jakeluverkoissa.

Suomen Kaasuenergian tavoitteena on kasvattaa ympäristöystävällisen maakaasun ja biokaasun käyttöä markkina-alueellaan ja vähentää sekä pienhiukkas- että hiilidioksidipäästöjä ilmassa, jota me kaikki hengitämme.

Lisätietoja:

Mika Paloranta, toimitusjohtaja, Suomen Kaasuenergia Oy
Puh. 050 45 24138
etunimi.sukunimi@suomenkaasuenergia.fi

Suomen Kaasuenergia on suomalainen energia-alan yritys, joka myy ja toimittaa puhdasta maa- ja biokaasua teollisuudelle, lämpölaitoksille, kiinteistöille, rakennuttajille, taloyhtiöille, ravintoloille ja kuluttajille. Yritys uskoo maa- ja biokaasun kilpailukykyyn puhtaina ja moneen käyttötarkoitukseen ylivoimaisina polttoaineina. Suomen Kaasuenergian vähittäismyynti- ja jakeluliiketoiminta jakautuu kolmeen yhtiöön. Suomen Kaasuenergia vastaa kaasun myynnistä, Auris Kaasunjakelu kaasunjakelusta ja Auris Energiaratkaisut teollisuuden ja kiinteistöjen lämpöratkaisuista. Yhtiöt toimivat 13 paikkakunnalla Etelä-Suomessa ja ovat Suomen suurin kaasun vähittäismyynnissä ja jakelussa. Vuonna 2017 yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli n. 35 milj. euroa. www.suomenkaasuenergia.fi