Gas värmer rent

När man bygger under vintern innebär omständigheterna vissa utmaningar för att arbetet ska lyckas. Bland annat gjutbetong kräver en viss temperatur för att bli så bra som möjligt. Natur- eller biogas som levereras via gasdistributionsnätet lämpar sig utmärkt för det här syftet och dessutom är det behagligare att jobba under lite varmare villkor. Den mångsidiga gasen är en ren, säker och pålitlig form av uppvärmning.

Här några skäl till varför det lönar sig att utnyttja gas på byggplatsen!

  • Gaspriset är konkurrenskraftigt jämfört med andra energiformer.
  • Gas är en leveranssäker uppvärmningsform eftersom den levereras direkt med rör och inte tar slut mitt i.
  • Den effekt som fås ut av distributionsnätet är tillräcklig också för att värma upp en stor byggplats.
  • Man sparar in utrymme på byggplatsen eftersom gasen för den tillfälliga uppvärmningen levereras via distributionsnätet och inte förutsätter några bränsletankar.
  • Gasen är trygg. Natur- och biogas är lättare än luften och alltså också lättare än flytgas så vid eventuella mekaniska skador på rörnätet stiger den uppåt och orsakar inte risker på anläggningsplatsen.
  • I jämförelse med olja och flytgas är koldioxidutsläppen för naturgas mindre och den förorenar inte.
  • Som kund hos Suomen Kaasuenergia kan du också välja den miljövänliga biogasen som används på samma sätt som naturgas. Biogas framställs i Finland av biologiskt nedbrytbart hushålls- och industriavfall och är en till hundraprocentigt förnybar resurs.

Ta i bruk tillfällig gasuppvärmning för byggskedet?

Om bygg- eller saneringsobjektet redan har en gasanslutning tas den gas som behövs för byggplatsens värmeaggregat därifrån. I annat fall anläggs en tillfällig uppkoppling till gasnätet. Priset för gasanslutningen avtalas per byggplats och utgörs av anläggning och demontering av anslutningsröret, inklusive markanläggning och fyllningar samt material- och arbetskostnader för tryckminsknings- eller tryckökningsapparatur. Leveransgränsen för uppkopplingen går vid tryckminsknings- eller tryckökningsapparaturens utloppsfläns.

Efter att uppkopplingen konstruerats anlägger vår samarbetspartner gasnät i behövlig omfattning av tillfälliga, stålförstärkta slangar till vilka värmeaggregaten kan kopplas enligt behov. Uppvärmningsenergi faktureras enligt den uppmätta gasförbrukningen och i megawattimmar.

Principdiagram över tillfällig uppvärmning av en byggplats

Med gas höjer du värdet på bostäder och affärslokaler i byggnaden

Efter att ha anlagts för byggskedet kan gasanslutningen sedan utnyttjas som energiform för fastigheten. Gas höjer värdet på såväl nya som sanerade byggnader och genom att anlägga rörnät i fastigheten i samband med att byggnadens övriga tekniska system ombesörjs gör man det möjligt för bostäderna och restaurangägare som flyttar in i affärslokalerna att byta till miljövänlig biogas.