Gör en ekologisk gärning och bytt till biogas

Ditt företag kan enkelt ta i bruk miljövänlig och 100 % förnybar biogas. Biogasens egenskaper skiljer sig inte från naturgasens och kan därför användas på samma sätt som naturgas. Biogas produceras i Finland i biogasanläggningar där bland annat biologiskt nedbrytbart hushålls- och industriellt avfall utnyttjas – att byta till biogas är därför ett alternativ för de företag som bryr sig om miljön!

Det går enkelt att byta till biogas

  1. Beslut om att byta till biogas. Alla företag i området för något gasdistributionsnät kan ta biogas i bruk. Genom att ta i bruk finländsk biogas som är till 100 % förnybar drar du ner ditt företags utsläpp till noll!
  2. Meddela vår kundtjänst att du byter till biogas. Anmälan till Suomen Kaasuenergia kan göras enkelt antingen per telefon, tfn 020 690 027 (vardagar 8–17), per e-post asiakaspalvelu@suomenkaasuenergia.fi eller med det elektroniska kontaktformuläret.
  3. Sådär! Biogas till din tjänst. Du kan använda gas för ditt företags processer och uppvärmning precis som tidigare eftersom biogasen helt motsvarar naturgasen. Den enda skillnaden är att biogas är en helt förnybar energikälla och dina koldioxidutsläpp ligger från och med nu på noll!
  4. Börja använda biogasmärket. Om ditt företag använder biogas får du berätta om det med biogasmärket som vittnar om ditt företags värden och miljöansvar.