Auris Kaasunjakelu Oy

Auris Kaasunjakelu äger och driver gasdistributionsnät på 19 orter i Finland. Våra fasta verksamhetsställen finns i Helsingfors och Lojo samt Kotka där vårt huvudkontor ligger. Vår omsättning låg på 35,3 miljoner euro år 2017 och personalen består av 10 personer.

Utöver ägandet, användningen, underhållet och projektövervakningen av distributionsnäten tillhandahåller Auris Kaasunjakelu bland annat följande tjänster:

  • Positionsuppgifter om gasnäten för aktörer som planerar markanläggning och underjordiska infrastrukturer.
  • Anvisningar för planering av arbete ovan gasnätet med plantering eller byggande.
  • Utredning av anslutningsmöjligheter till gasnätet åt dem som planerar uppkoppling
  • Utredning av dragna rörnät för anslutningen åt anslutningens innehavare

Auris Kaasunjakelu Oy hette tidigare Aurora Kaasunjakelu Oy, Gasum Paikallisjakelu Oy och Helsingin Kaupunkikaasu Oy. Gasum sålde bolagens aktier till den privata investeringskoncernen SL Capital Partners 30.6.2015

Våra verksamhetsområden