Gemensam avläsning innebär besparingar för hela bostadsaktiebolaget

Finns det hushåll som använder gasspis i ditt bostadsaktiebolag? Eller överväger du att anlägga rörnät i samband med nybyggnad? I så fall kanske du vill veta att ditt bostadsaktiebolag kan spara in på sina energikostnader om man tar i bruk gemensam avläsning. Vid gemensam avläsning mäts de enskilda hushållens gasförbrukning centraliserat och det är bostadsaktiebolaget faktureras, vilket gör att gasen blir förmånligare för alla hushåll som använder den.

Det är enkelt att övergå till gemensam avläsning

  1. Beslut i bostadsaktiebolaget om gemensam avläsning. Du kan föreslå för styrelsen att ni ska övergå till gemensam avläsning.
  2. Anmälan görs till Suomen Kaasuenergia. Styrelsens ordförande eller disponenten kan göra anmälan om gemensam avläsning till Suomen Kaasuenergia antingen per telefon, tfn 020 690 027 (vardagar 8–17), per e-post asiakaspalvelu@suomenkaasuenergia.fi eller med det elektroniska kontaktformuläret.
  3. Installation av mätaren. I samband med att ni övergår till gemensam avläsning placeras en gasmätare och en fjärravläsare i källaren i närheten av gasnätet. Faktureringen görs utgående från dessa apparaters mätvärden.
  4. Uppsägning av de bostadsspecifik avtalen. Suomen Kaasuenergia säger upp de bostadsspecifika avtalen centralt, och avtalet förs därefter över på bostadsaktiebolagets namn.
  5. Fakturering av gasförbrukningen. Gasförbrukningen mäts genom gemensam avläsning och bostadsaktiebolaget får en gasräkning som innefattar såväl överföringen (Auris Kaasunjakelu Oy) som gasen (Suomen Kaasuenergia Oy). Fakturan innefattar en fast avgift per bostad samt gasförbrukningen, vilken disponenten fördelar mellan alla hushåll som använder gas.
  6. Snäppet mer ekologiskt. Förutom naturgas kan ditt bostadsaktiebolag också ta i bruk den miljövänliga biogasen, som till och med blir billigare än naturgas om man har gemensam avläsning. Biogas förutsätter en fjärravläst mätare så att gasförbrukningen kan uppföljas för varje timme.

Prisexempel

  • Faktura för biogas per bostad ca 40 cent/dag eller 12 €/mån. (Priset beräknat enligt den genomsnittliga förbrukningen för hushåll med gasspis, 290 kWh)
  • Förbrukningsavgifter totalt 16,74 cent/kWh (biogas) 17,97 cent/kWh (naturgas)
  • Fasta avgifter totalt 96,17 €/bostad/år

Priserna gäller tills vidare och inkluderar mervärdesomsättningsskatten på 24 %.