Vad består gaspriset av?

Prissättningen av naturgas går till på samma sätt som av el: försäljning respektive överföring. Naturgasens energipris är knutet med prisindex till priset för råpetroleum respektive internationellt stenkol samt det inhemska energiprisindexet som publiceras av Statistikcentralen. Energimyndigheten övervakar att prissättningen hålls skälig och fastställer tillåten vinst på överföring. Prissättningen av överföringen baserar sig på det kapital som bundits i distributionsnätet samt kostnader för driften av nätet, men också förbrukningen per användningsställe påverkar priset.

Naturgas är konkurrenskraftig

Naturgasens pris är konkurrenskraftigt eftersom det granskas varje månad och därigenom behåller sin relativa position i förhållande till andra energiformer. Gasförbrukningen blir förmånlig när gasen används jämnt eftersom jämn användning påverkar priset på överföringen.