Gasuppvärmning säkert och effektivt året runt

Suomen Kaasuenergias natur- och biogas är ett miljövänligt och förmånligt val för uppvärmning av bostadsaktiebolag. Gasen är säker och trygg i drift eftersom den levereras direkt till bostadsaktiebolaget i rörnät. Det lönar sig att redan i byggskedet eller i samband med saneringar fundera på att låta ansluta bostadsaktiebolaget till distributionsnätet. Genom att ta i bruk gemensam avläsning blir gasförbrukningen ännu förmånligare.

Gas är ett utmärkt val för bostadsaktiebolag eftersom den är…

  • Leveranssäker. Gasen levereras direkt via rörnätet till bostadsaktiebolaget och tar inte slut mitt i. Vårt distributionsnät är inte heller utsatt för elavbrott på grund av stormar eller leveransavbrott som orsakas av transportstörningar.
  • Säker. Gas är ett säkert val eftersom det levereras direkt i rörnätet. Gasflaskorna förpassas till historien.
  • Mångsidig. Förutom för uppvärmning fungerar gas också exempelvis till grillen eller i spisen.
  • Förmånlig. Jämfört med andra energiformer är gas förmånlig. Dessutom är de flesta av våra gasavtal specifika för respektive bostadsaktiebolag och baserar sig på gemensam avläsning så gasen blir förmånligare för alla som bor där.
  • Ren. Naturgas är en ren energiform och därför ett grönt alternativ. Utsläppen blir mindre än för olja och trä och gasen varken kladdar eller kräver sotning.
  • Miljövänlig. Förutom ren naturgas kan ditt bostadsaktiebolag också välja miljövänlig biogas. Biogas framställs i Finland av biologiskt nedbrytbart hushålls- och industriavfall och är en till hundraprocentigt förnybar resurs.

Anslut ditt bostadsaktiebolag till gasdistributionsnätet

Du kan börja använda natur- och biogas genom att ansluta ditt bostadsaktiebolag till gasdistributionsnätet i ditt område. Hela bostadsaktiebolagets gasförbrukning kan ske genom gemensam avläsning. Gasen blir då förmånligare för alla hushållen.