Ett hurdant gasavtal skulle passa just dig?

Huvudsakligen avgör byggnaden vilket gasavtal som passar dig, men också användningsändamålet och dina energibehov påverkar valet. De flesta av våra avtal omfattar gasförbrukning såväl för uppvärmning som för gasspis men för höghuslägenheter finns också avtal för gasspisanvändning att få till ett fast pris. Läs nedan vilket gasavtal som skulle passa just dig!

Jag bor i höghus.

  • Kotiliesi, fast är ett avtal om spisgas till ett fast pris för privathushåll där bostadsaktiebolaget redan har ett ledningsnät. Med det här avtalet använder du gasspisen till ett fast årligt pris, och kan alltså använda den så mycket du vill och samtidigt veta exakt vad du betalar. Ett fastprisavtal förutsätter inte heller att man har gasmätare i bostaden. Med ett fastprisavtal kan du använda naturgas, men om du vill ha biogas, kontakta vår kundtjänst så berättar vi mer!
  • Gemensam avläsning för bostadsaktiebolaget är en vettig lösning för bostadsaktiebolags gasförbrukning för både gasspis och uppvärmning. Med gemensam avläsning blir förbrukningen förmånligare för hela bostadsaktiebolaget. Vid gemensam avläsning tillämpas ett Kotikokki 2-avtal och förutom naturgas kan man välja biogas. Föreslå gemensam avläsning för ditt bostadsaktiebolag!

Jag bor i hus.

  • Ett förbrukningsbaserat avtal lämpar sig för den som bor i eget hus. Med avtalen Kotikulta och Kotikulta Bio kan du använda gas både för uppvärmning och matlagning och du betalar enligt förbrukning.

Jag bor i ett rad- eller parhus.

  • Ett avtal som baserar sig pä förbrukningen passar utmärkt väl för rad- och parhus. Avtalstypen bestäms enligt fastighetens energibehov. Du använder gas både för uppvärmning och matlagning och betalar enligt förbrukning. Kontakta vår kundtjänst så berättar vi mer om vilken avtalsform som skulle passa just ditt hem!