Gas till konsumenter

Den mångsidiga gasen är ett smart val

Gas är en smidig, pålitlig och miljövänlig energiform för varje hem. Du kan använda gas var som helst inom gasdistributionsnätet, oavsett om du bor i ett småhus, radhus eller höghus.

Kundtjänst

Gas är ett pålitligt alternativ för uppvärmning

Gas är ett mångsidigt och utmärkt alternativ för uppvärmningen av bostaden eftersom gas är miljövänlig, säker, förmånlig och ren. Som kund hos Suomen Kaasuenergia har du tillgång till de obestridliga fördelarna med gasuppvärmning!

För uppvärmning är gas…

  • Levenssäker. Gas kan man lita på vid uppvärmningen av bostaden eftersom gasen levereras direkt via ledningsnätet och inte plötsligt tar slut. Dessutom räcker ett natur- eller biogasbaserat system med säkerhet också till för uppvärmningen av bruksvattnet.
  • Trygg. Gas är ett tryggt alternativt eftersom den levereras i ett rörnät direkt hem och inte förutsätter förvaring såsom olja gör med allt vad det innebär av risk för miljöskador vid läckor.
  • Mångsidig. Med gas kan du värma upp både ditt hem, grillen, köksspisen och öppna spisen.
  • Förmånlig. Jämfört med andra energiformer är gas förmånlig. Dessutom är anslutning till naturgasnätet billigare att bygga än anslutning till fjärrvärmenätet – investeringskostnaderna för att ta systemet i bruk är betydligt förmånligare jämfört med t.ex. jordvärme.
  • Ren. Naturgas är en ren energiform och därför ett grönt alternativ. Utsläppen blir mindre än för olja och trä och gasen varken kladdar eller kräver sotning.
  • Miljövänlig. Utöver ren naturgas kan du också välja miljövänlig biogas. Den framställs i Finland av biologiskt nedbrytbart hushålls- och industriavfall och är en till 100 % förnybar resurs.

Ett hurdant gasavtal skulle passa just dig?

Huvudsakligen avgör byggnaden vilket gasavtal som passar dig, men också användningsändamålet och dina energibehov påverkar valet. De flesta av våra avtal omfattar gasförbrukning såväl för uppvärmning som för gasspis men för höghuslägenheter finns också avtal för gasspisanvändning att få till ett fast pris. Läs nedan vilket gasavtal som skulle passa just dig!

Jag bor i höghus

  • Kotiliesi, fast är ett avtal om spisgas till ett fast pris för privathushåll där bostadsaktiebolaget redan har ett ledningsnät. Med det här avtalet använder du gasspisen till ett fast årligt pris, och kan alltså använda den så mycket du vill och samtidigt veta exakt vad du betalar. Ett fastprisavtal förutsätter inte heller att man har gasmätare i bostaden. Med ett fastprisavtal kan du använda naturgas, men om du vill ha biogas, kontakta vår kundtjänst så berättar vi mer!
  • Gemensam avläsning för bostadsaktiebolaget är en vettig lösning för bostadsaktiebolags gasförbrukning för både gasspis och uppvärmning. Med gemensam avläsning blir förbrukningen förmånligare för hela bostadsaktiebolaget. Vid gemensam avläsning tillämpas ett Kotikokki 2-avtal och förutom naturgas kan man välja biogas. Föreslå gemensam avläsning för ditt bostadsaktiebolag!

Jag bor i hus

  • Ett förbrukningsbaserat avtal lämpar sig för den som bor i eget hus. Med avtalen Kotikulta och Kotikulta Bio kan du använda gas både för uppvärmning och matlagning och du betalar enligt förbrukning.

Jag bor i ett rad- eller parhus

  • Ett avtal som baserar sig pä förbrukningen passar utmärkt väl för rad- och parhus. Avtalstypen bestäms enligt fastighetens energibehov. Du använder gas både för uppvärmning och matlagning och betalar enligt förbrukning. Kontakta vår kundtjänst så berättar vi mer om vilken avtalsform som skulle passa just ditt hem!

Jag är intresserad av ett gasavtal, berätta mer!

Naturgas och biogas

Ren naturgas kan enkelt bytas mot miljövänlig och helt förnybar biogas. Biogas skiljer sig inte från naturgas i fråga om sina egenskaper och kan därför användas på samma sätt som naturgas.

Läsa mer om biogas

Kundtjänst

Vår kundtjänst hjälper till i alla ärenden som gäller köp och användning av gas.

Kontakta oss