Gas till spis och uppvärmning

Gas är ett förmånlight val för bostadsaktiebolag

Hör ditt bostadsaktiebolag till gasdistributionsnätet men har inte ännu tagit i bruk natur- eller biogas? Eller planerar du att ansluta det till gasdistributionsnätet? Suomen Kaasuenergia erbjuder en miljövänlig lösning om du överväger att förhöja värdet på ditt bostadsaktiebolag med gasspisar eller ren uppvärmningsenergi. Gas är ett utmärkt val för nybyggnader men rörnät för gas kan också anläggas i samband med stambyten. Du kan använda gas i vilket som helst bostadsaktiebolag som ligger inom ett område med gasdistributionsnät. Med gemensam avläsning blir gasen ännu förmånligare för ditt bostadsaktiebolag!

 

Fråga mer information

Gasuppvärmning säkert och effektivt året runt

Suomen Kaasuenergias natur- och biogas är ett miljövänligt och förmånligt val för uppvärmning av bostadsaktiebolag. Gasen är säker och trygg i drift eftersom den levereras direkt till bostadsaktiebolaget i rörnät. Det lönar sig att redan i byggskedet eller i samband med saneringar fundera på att låta ansluta bostadsaktiebolaget till distributionsnätet. Genom att ta i bruk gemensam avläsning blir gasförbrukningen ännu förmånligare.

Gas är ett utmärkt val för bostadsaktiebolag eftersom den är…

  • Leveranssäker. Gasen levereras direkt via rörnätet till bostadsaktiebolaget och tar inte slut mitt i. Vårt distributionsnät är inte heller utsatt för elavbrott på grund av stormar eller leveransavbrott som orsakas av transportstörningar.
  • Säker. Gas är ett säkert val eftersom det levereras direkt i rörnätet. Gasflaskorna förpassas till historien.
  • Mångsidig. Förutom för uppvärmning fungerar gas också exempelvis till grillen eller i spisen.
  • Förmånlig. Jämfört med andra energiformer är gas förmånlig. Dessutom är de flesta av våra gasavtal specifika för respektive bostadsaktiebolag och baserar sig på gemensam avläsning så gasen blir förmånligare för alla som bor där.
  • Ren. Naturgas är en ren energiform och därför ett grönt alternativ. Utsläppen blir mindre än för olja och trä och gasen varken kladdar eller kräver sotning.
  • Miljövänlig. Förutom ren naturgas kan ditt bostadsaktiebolag också välja miljövänlig biogas. Biogas framställs i Finland av biologiskt nedbrytbart hushålls- och industriavfall och är en till hundraprocentigt förnybar resurs.

Anslut ditt bostadsaktiebolag till gasdistributionsnätet

Natur- och biogas kan enkelt tas i bruk genom att bostadsaktiebolaget ansluts till gasdistributionsnätet i ditt område. De flesta av våra gasavtal har slutits i bostadsaktiebolagets namn vilket gör gasen förmånligare för alla som bor där. Dessutom blir miljövänlig biogas med gemensam avläsning för bostadsaktiebolaget billigare än naturgas!

Läsa mer om gemensam avläsning

Naturgas och biogas

Ren naturgas kan enkelt bytas mot miljövänlig och helt förnybar biogas. Biogas skiljer sig inte från naturgas i fråga om sina egenskaper och kan därför användas på samma sätt som naturgas.

Läsa mer om biogas

Kundtjänst

Vår kundtjänst hjälper till i alla ärenden som gäller köp och användning av gas.

Kontakta oss