Gas för industrin

Gas i industriella processer

Den mångsidiga gasen är en smidig, ren och effektiv energiform för industrins och företagens tillverkningsprocesser. Gas är ett val för en hållbar utveckling, oavsett om man väljer naturgas eller biogas som är hundraprocentigt förnybar.

 

Kontakta försäljning

Effektivare processer med gas

Här några utmärkta skäl för att börja använda gas i ditt företags processer!

Vid processanvändning är gas…

  • Leveranssäker. Natur- och biogas levereras direkt via rörnät till ditt företag så gas finns alltid tillgänglig. Vårt distributionsnät är inte heller utsatt för elavbrott på grund av stormar eller leveransavbrott som orsakas av transportstörningar. Du får gas från vårt nät precis då du behöver den – smidigt och pålitligt!
  • Miljövänlig. Naturgas är en ren energiform som inte smutsar ner på samma sätt som oljan gör. Förutom naturgas kan du också välja att använda miljövänlig biogas istället. Biogas framställs i Finland av biologiskt nedbrytbart hushålls- och industriavfall och är en till hundraprocentigt förnybar resurs.
  • Kostnadseffektiv. Vid användning är gas förmånlig och tack vare leveranssäkerheten också kostnadseffektiv.
  • Flexibel. Vid processanvändning är det lätt att justera gasbränningen. Gas kan också kombineras med andra energikällor samt utnyttjas både i processer och för uppvärmning.
  • Uppskattad. Om du använder biogas i dina processer får du använda biogasmärket som är ett tecken på ditt företags värderingar och miljöansvar.

Anslut ditt företag till gasdistributionsnätet

Du kan enkelt ta i bruk natur- och biogas genom att ansluta ditt företag till gasdistributionsnätet i ditt område.

Naturgas och biogas

Ren naturgas kan enkelt bytas mot miljövänlig och helt förnybar biogas. Biogas skiljer sig inte från naturgas i fråga om sina egenskaper och kan därför användas på samma sätt som naturgas.

Läsa mer on biogas

Kundtjänst

Vår kundtjänst hjälper till i alla ärenden som gäller köp och användning av gas.

Kontakta oss