Gas i restauranger

Gas är ett gott val för ekologiska restauranger

En gasspis är ren, effektiv och säker – och det givna valet för en ekologisk restaurang. Här några utmärkta skäl för varför din restaurang borde ta i bruk gas!

 

Fråga mer om gas i restauranganvändning

Gas i restauranganvändning

Gas i restauranganvändning är…

  • Pålitlig. Från Suomen Kaasuenergia får du gas leveranssäkert. Den tar inte plötsligt slut eftersom den levereras direkt med rör.
  • Smidig. Det går enkelt att ansluta din restaurang till gasdistributionsnätet i området. Oavsett om du väljer natur- eller biogas, sker tillförseln direkt i rörnätet till din restaurang och du behöver inte bekymra dig om att byta gasflaskor.
  • Säker. Eftersom gasen levereras direkt till din restaurang behöver du inte förvara gasflaskor där.
  • Mångsidig. Förutom för köksspisen kan gas också användas för gasdrivna öppna spisar och uppvärmningen av terrasser. En öppen spis och en varm terrass förbättrar kundtrivseln och skapar stämning.
  • Miljövänlig. Naturgasen är en ren energiform. Du kan också välja inhemsk biogas som är en till 100 % förnybar resurs. Genom att välja den miljövänliga biogasen drar du ner din restaurangs koldioxidutsläpp till noll. Visste du att också det bioavfall som uppstår i din restaurang kan användas för biogas genom våra samarbetspartner?

Tips för säker användning av gas

  1.  ett restaurangkök kan högst två gasflaskor förvaras vilket gör att man måste hålla koll så att gasen räcker till.
  2. Enligt förordningar får inte gasflaskor förvaras i källarutrymmen.
  3. Som kund hos Suomen Kaasuenergia behöver du inte förvara gasflaskor i din restaurang.
  4. Det lönar sig att beställa regelbundet underhåll av våra samarbetspartner så att anordningarna hålls rena och driftssäkra.

Anslut din restaurang till gasdistributionsnätet

Du kan enkelt ta i bruk natur- och biogas genom att ansluta ditt företag till gasdistributionsnätet i ditt område. Gör ett val för en hållbar utveckling och beställ natur- eller biogas till din restaurang från Suomen Kaasuenergia. Fråga oss också mer om gasuppvärmning.

Naturgas och biogas

Vad är naturgas och biogas? Vad gör naturgas till ett rent alternativ och varför är biogasen så miljövänlig?

Läsa mer on biogas

Kundtjänst

Vår kundtjänst hjälper till i alla ärenden som gäller köp och användning av gas.

Kontakta oss