Gas är ett gott val för ekologiska restauranger

En gasspis är ren, effektiv och säker – och det givna valet för en ekologisk restaurang. Här några utmärkta skäl för varför din restaurang borde ta i bruk gas!

Gas i restauranganvändning är…

  • Pålitlig. Från Suomen Kaasuenergia får du gas leveranssäkert. Den tar inte plötsligt slut eftersom den levereras direkt med rör.
  • Smidig. Det går enkelt att ansluta din restaurang till gasdistributionsnätet i området. Oavsett om du väljer natur- eller biogas, sker tillförseln direkt i rörnätet till din restaurang och du behöver inte bekymra dig om att byta gasflaskor.
  • Säker. Eftersom gasen levereras direkt till din restaurang behöver du inte förvara gasflaskor där.
  • Mångsidig. Förutom för köksspisen kan gas också användas för gasdrivna öppna spisar och uppvärmningen av terrasser. En öppen spis och en varm terrass förbättrar kundtrivseln och skapar stämning.
  • Miljövänlig. Naturgasen är en ren energiform. Du kan också välja inhemsk biogas som är en till 100 % förnybar resurs. Genom att välja den miljövänliga biogasen drar du ner din restaurangs koldioxidutsläpp till noll. Visste du att också det bioavfall som uppstår i din restaurang kan användas för biogas genom våra samarbetspartner?

Tips för säker användning av gas

  1. I ett restaurangkök kan högst två gasflaskor förvaras vilket gör att man måste hålla koll så att gasen räcker till.
  2. Enligt förordningar får inte gasflaskor förvaras i källarutrymmen.
  3. Som kund hos Suomen Kaasuenergia behöver du inte förvara gasflaskor i din restaurang.
  4. Det lönar sig att beställa regelbundet underhåll av våra samarbetspartner så att anordningarna hålls rena och driftssäkra.

Anslut din restaurang till gasdistributionsnätet

Du kan enkelt ta i bruk natur- och biogas genom att ansluta ditt företag till gasdistributionsnätet i ditt område. Gör ett val för en hållbar utveckling och beställ natur- eller biogas till din restaurang från Suomen Kaasuenergia. Fråga oss också mer om gasuppvärmning.