Gasenergi för byggherrar

Gas värmer rent

När man bygger under vintern innebär omständigheterna vissa utmaningar för att arbetet ska lyckas. Bland annat gjutbetong kräver en viss temperatur för att bli så bra som möjligt. Natur- eller biogas som levereras via gasdistributionsnätet lämpar sig utmärkt för det här syftet och dessutom är det behagligare att jobba under lite varmare villkor. Den mångsidiga gasen är en ren, säker och pålitlig form av uppvärmning.

 

Jag vill veta mer om hur gas kan användas vid byggande

Här några skäl till varför det lönar sig att utnyttja gas på byggplatsen!

 • Gaspriset är konkurrenskraftigt jämfört med andra energiformer.
 • Gas är en leveranssäker uppvärmningsform eftersom den levereras direkt med rör och inte tar slut mitt i.
 • Den effekt som fås ut av distributionsnätet är tillräcklig också för att värma upp en stor byggplats.
 • Man sparar in utrymme på byggplatsen eftersom gasen för den tillfälliga uppvärmningen levereras via distributionsnätet och inte förutsätter några bränsletankar.
 • Gasen är trygg. Natur- och biogas är lättare än luften och alltså också lättare än flytgas så vid eventuella mekaniska skador på rörnätet stiger den uppåt och orsakar inte risker på anläggningsplatsen.
 • I jämförelse med olja och flytgas är koldioxidutsläppen för naturgas mindre och den förorenar inte.
 • Som kund hos Suomen Kaasuenergia kan du också välja den miljövänliga biogasen som används på samma sätt som naturgas. Biogas framställs i Finland av biologiskt nedbrytbart hushålls- och industriavfall och är en till hundraprocentigt förnybar resurs.

Ta i bruk tillfällig gasuppvärmning för byggskedet?

Om bygg- eller saneringsobjektet redan har en gasanslutning tas den gas som behövs för byggplatsens värmeaggregat därifrån. I annat fall anläggs en tillfällig uppkoppling till gasnätet. Priset för gasanslutningen avtalas per byggplats och utgörs av anläggning och demontering av anslutningsröret, inklusive markanläggning och fyllningar samt material- och arbetskostnader för tryckminsknings- eller tryckökningsapparatur. Leveransgränsen för uppkopplingen går vid tryckminsknings- eller tryckökningsapparaturens utloppsfläns.

Efter att uppkopplingen konstruerats anlägger vår samarbetspartner gasnät i behövlig omfattning av tillfälliga, stålförstärkta slangar till vilka värmeaggregaten kan kopplas enligt behov. Uppvärmningsenergi faktureras enligt den uppmätta gasförbrukningen och i megawattimmar.

Ta sikte på gas redan i byggskedet

Redan när man planerar ett byggprojekt eller en renovation är det bra att ta sikte på gas. Tack vare sin mångsidighet är gas ett utmärkt val vid nybyggnad men den lämpar sig också väl för anläggning i samband med stambyte. Här några skäl varför det lönar sig att välja gas som energiform för byggnader!

 • Gas är mångsidig. Gas är en pålitlig energiform för bostadsuppvärmning året om men den tillåter också proffsigt kockande på gasspis.
 • Med gas stiger värdet. Genom att välja gas kan du höja värdet på nya bostäder och affärslokaler eftersom en gasspis är en säker, proffsig och ekologisk lösning för dagens boende.
 • Gas är ett ekologiskt alternativ. Genom att bygga rörnät gör du det möjligt för bostadshus och affärsfastigheter att gå över till miljövänlig biogas.
 • Gas lämpar sig också för byggande. Med en gasanslutning kan man dra nytta av gas såväl i bostäder och eventuella restauranger som för uppvärmning under byggskedet.

Kundtjänst

Vår kundtjänst hjälper till i alla ärenden som gäller köp och användning av gas.

Kontakta oss