Använd gasen mer miljövänligt

Ren naturgas kan enkelt bytas mot miljövänlig och helt förnybar biogas. Biogas skiljer sig inte från naturgas i fråga om sina egenskaper och kan därför användas på samma sätt som naturgas. Biogas produceras i Finland i biogasanläggningar där bland annat biologiskt nedbrytbart hushålls- och industriellt avfall utnyttjas – att byta till biogas är därför ett verkligt miljöval!

Det är enkelt att byta till biogas

  1. Beslut om att byta till biogas. Alla hem inom områden med gasdistributionsnät kan byta till miljövänlig biogas. Genom att ta i bruk finländsk biogas som är hundraprocentigt förnybar drar du ner på dina utsläpp till noll!
  2. Meddela bytet till vår kundtjänst. Anmälan om byte till biogas kan enkelt göras till Suomen Kaasuenergia antingen per telefon tfn 020 690 027 (vardagar 8–17), per e-post asiakaspalvelu@suomenkaasuenergia.fi eller med det elektroniska kontaktformuläret.
  3. Mätning av gasförbrukningen. Förbrukningen av biogas mäts genom fjärravläsning. Mätaren ska installeras på förbrukningsstället när man övergår till biogas, om fastigheten ännu saknar en sådan mätare.
  4. Sådär! Du använder nu biogas. Du kan använda gas för matlagningen och uppvärmningen av ditt hem precis som tidigare eftersom biogasens har samma egenskaper som naturgasen. Den enda skillnaden är att biogas är en helt förnybar energikälla och dina koldioxidutsläpp ligger från och med nu på noll!