Företag och verksamhetsbranscher

Suomen Kaasuenergia presenterar sig

Vi är ett trendigt inhemskt företag som levererar ren och effektiv gasenergi enligt behov: till gasspis, uppvärmning och industri. Vi verkar på 19 orter i Södra Finland och kan erbjuda gas inom ett större område än något annat företag.

 

Fråga mer information

Våra verksamhetsområden

Suomen Kaasuenergia i siffror

  • 26 000 hushållskunder
  • 450 bostadsaktiebolag
  • 300 restauranger
  • 300 andra företag

 

Här på Suomen Kaasuenergia sköter vi försäljningen av gas medan Auris Kaasunjakelu sköter nätdistributionen. Vi satsar kraftigt både på försäljningen av naturgas och på biogas samt på att utveckla olika uppvärmningslösningar. Vi tror på natur- och biogasens konkurrenskraft genom att de är rena bränslen och oöverträffbara i många användningsområden.

Läsa mer om biogas

 

Auris Kaasunjakelu Oy

Auris Kaasunjakelu äger och driver gasdistributionsnät på 13 orter i Finland. Våra fasta verksamhetsställen finns i Helsingfors och Lojo samt Kotka där vårt huvudkontor ligger. Vår omsättning låg på 35,3 miljoner euro år 2017 och personalen består av 10 personer.

Utöver ägandet, användningen, underhållet och projektövervakningen av distributionsnäten tillhandahåller Auris Kaasunjakelu bland annat följande tjänster:

  • Positionsuppgifter om gasnäten för aktörer som planerar markanläggning och underjordiska infrastrukturer.
  • Anvisningar för planering av arbete ovan gasnätet med plantering eller byggande.
  • Utredning av anslutningsmöjligheter till gasnätet åt dem som planerar uppkoppling
  • Utredning av dragna rörnät för anslutningen åt anslutningens innehavare

Auris Kaasunjakelu Oy hette tidigare Aurora Kaasunjakelu Oy, Gasum Paikallisjakelu Oy och Helsingin Kaupunkikaasu Oy. Gasum sålde bolagens aktier till den privata investeringskoncernen SL Capital Partners 30.6.2015

Anslut dig till ett gasdistributionsnät

Auris Kaasunjakelu Oy har köpt upp Gasum Oy:s affärsverksamhet för återförsäljning respektive värme inom sitt distributionsnät. I fortsättningen ansvarar Suomen Kaasuenergia för gasförsäljningen och Auris Kaasunjakelu för överföringen till kunderna. Kunden får endast en faktura från Auris Kaasunjakelu, vilken innefattar såväl överförings- som försäljningsavgifter.

I ärenden som gäller anslutning till gasdistributionsnätet kan du vända dig till vår kundtjänst (tfn 020 690 027 eller asiakaspalvelu (at) suomenkaasuenergia.fi). Hos vår kundtjänst får du en anslutningsoffert och information om tarifferna.

Kundtjänst

Vår kundtjänst hjälper till i alla ärenden som gäller köp och användning av gas.

Kontakta oss