Ett mer ekologiskt bostadsaktiebolag med biogas

Om ditt bostadsaktiebolag har naturgas i bruk kan den enkelt bytas ut mot hundraprocentigt förnybar biogas. Biogasens egenskaper skiljer sig inte från naturgasens och kan därför användas på samma sätt som naturgas. Biogas produceras i Finland i biogasanläggningar där bland annat biologiskt nedbrytbart hushålls- och industriellt avfall utnyttjas – att byta till biogas är därför ett utmärkt val för ett ekologiskt tänkande bostadsaktiebolag!

Det är enkelt att byta till biogas

  1. Beslut om att byta till biogas. Alla bostadsaktiebolag i området gasdistributionsnätetkan ta biogas i bruk. Genom att ta i bruk finländsk biogas som är till 100 % förnybar drar du ner på ditt bostadsaktiebolags utsläpp till noll!
  2. Meddela bytet till vår kundtjänst. Bostadsaktiebolagets styrelse eller disponent kan meddela om byte till biogas till Suomen Kaasuenergia antingen per telefon, tfn 020 690 027 (vardagar 8–17), per epost asiakaspalvelu@suomenkaasuenergia.fi eller med det elektroniska kontaktformuläret.
  3. Avläsning av gasförbrukningen. När man övergår till biogas ska en fjärravläst mätare installeras i bostadsaktiebolaget så att förbrukningen registreras. Mätaren installeras gratis om sju eller flera bostäder använder gas.
  4. Uppsägning av de bostadsspecifika avtalen. Suomen Kaasuenergia säger upp eventuella bostadsspecifika avtal centralt och gasavtalet överförs på bostadsaktiebolagets namn.
  5. Bostadsaktiebolaget faktureras för gasförbrukningen. Efter att de bostadsspecifika avtalen sagts upp, faktureras bostadsaktiebolaget för hela den faktiska gasförbrukningen. Disponenten fördelar den fakturerade summan mellan de hushåll som använder gas.
  6. Sådär! Ni använder biogas. Gas kan användas i hela bostadsaktiebolaget precis som tidigare eftersom biogasens egenskaper är desamma som för naturgas. Den enda skillnaden är att biogas är en helt förnybar energikälla och dina koldioxidutsläpp ligger från och med nu på noll!