Gas är ett pålitligt alternativ för uppvärmning

Gas är ett mångsidigt och utmärkt alternativ för uppvärmningen av bostaden eftersom gas är miljövänlig, säker, förmånlig och ren. Som kund hos Suomen Kaasuenergia har du tillgång till de obestridliga fördelarna med gasuppvärmning!

För uppvärmning är gas…

  • Levenssäker. Gas kan man lita på vid uppvärmningen av bostaden eftersom gasen levereras direkt via ledningsnätet och inte plötsligt tar slut. Dessutom räcker ett natur- eller biogasbaserat system med säkerhet också till för uppvärmningen av bruksvattnet.
  • Trygg. Gas är ett tryggt alternativt eftersom den levereras i ett rörnät direkt hem och inte förutsätter förvaring såsom olja gör med allt vad det innebär av risk för miljöskador vid läckor.
  • Mångsidig. Med gas kan du värma upp både ditt hem, grillen, köksspisen och öppna spisen.
  • Förmånlig. Jämfört med andra energiformer är gas förmånlig. Dessutom är anslutning till naturgasnätet billigare att bygga än anslutning till fjärrvärmenätet – investeringskostnaderna för att ta systemet i bruk är betydligt förmånligare jämfört med t.ex. jordvärme.
  • Ren. Naturgas är en ren energiform och därför ett grönt alternativ. Utsläppen blir mindre än för olja och trä och gasen varken kladdar eller kräver sotning.
  • Miljövänlig. Utöver ren naturgas kan du också välja miljövänlig biogas. Den framställs i Finland av biologiskt nedbrytbart hushålls- och industriavfall och är en till 100 % förnybar resurs.

Anslut din bostad till gasdistributionsnätet

Du kan enkelt börja använda natur- och biogas om du ansluter din bostad till gasnätet i ditt område eller om ditt bostadsaktiebolag redan hör till nätet. Om du bor i höghus och ditt bostadsaktiebolag inte ännu hör till gasdistributionsnätet, föreslå att ni ansluter er! Ett bostadsaktiebolags hela förbrukning kan ske genom gemensam avläsning så att gasförbrukningen blir förmånligare för alla som bor där.