Anslut dig till ett gasdistributionsnät

Auris Kaasunjakelu Oy har köpt upp Gasum Oy:s affärsverksamhet för återförsäljning respektive värme inom sitt distributionsnät. I fortsättningen ansvarar Suomen Kaasuenergia för gasförsäljningen och Auris Kaasunjakelu för överföringen till kunderna. Kunden får endast en faktura från Auris Kaasunjakelu, vilken innefattar såväl överförings- som försäljningsavgifter.

I ärenden som gäller anslutning till gasdistributionsnätet kan du vända dig till vår kundtjänst (tfn 020 690 027 eller asiakaspalvelu (at) suomenkaasuenergia.fi). Hos vår kundtjänst får du en anslutningsoffert och information om tarifferna.

Via länken nedan kan du bekanta dig med Suomen Kaasuenergias allmänna försäljningsvillkor.

Allmänna försäljningsvillkor för gas (på finska)

Via länkarna nedan kan du bekanta dig med Auris Kaasunjakelus Allmänna villkor för anslutning och nätdistribution, befästa av Energimyndigheten:

Allmänna villkor för anslutning (på finska)
Allmänna villkor för nätdistribution (på finska)