Ukrainan sodan vaikutukset kaasumarkkinaan (päivitetty 11.5.2022)

6.5.2022

Päivitys 11.5.2022:

Kaasutoimitukset Suomeen ja suurimpaan osaan Eurooppaa jatkuvat yhä normaalisti niin Baltiasta kuin Venäjältäkin. Kaasun eurooppalainen pörssihinta liikkuu tällä hetkellä noin 100 euron tuntumassa megawattituntia kohden. Esimerkiksi eilen (10.5.) TTF-kaasuhubin kesäkuulle ennustama hinta oli noin 98 euroa.

Suomen Kaasuenergian asiakkailleen myymä kaasu tulee lähes yksinomaan Baltiasta. Baltiaan kaasua tulee nesteytettynä maakaasuna eli LNG:nä eri lähteistä ympäri maailman, muttei tällä hetkellä lainkaan Venäjältä.

Huoltovarmuuskeskuksen ennakkovaroitus ja Ukrainan päätös estää venäläisen kaasun kulku eivät vaikuta Suomen Kaasuenergian kaasutoimituksiin

Huoltovarmuuskeskus antoi viime viikolla EU:n komissiolle ennakkovaroituksen mahdollisista kaasumarkkinan häiriöistä Suomessa. Ennakkovaroitustason julistaminen ei muuta Suomen Kaasuenergian tai asiakkaidemme kannalta mitään.

Esimerkiksi Saksassa tällainen ennakkovaroitustaso on ollut voimassa jo viikkoja. Huoltovarmuuskeskuksen ilmoitus tarkoittaa vain sitä, että toimitushäiriön syntyminen kaasumarkkinalle on mahdollista. Tämä johtuu siitä, että Suomi on monien muiden maiden tavoin kieltäytynyt maksamasta Venäjälle kaasusta ruplilla Venäjän esittämän vaatimuksen mukaisesti.

Tällä hetkellä Suomen kaasumarkkinalla ei ole ennakkovaroituksessa mainittua venäläisen kaasun toimitushäiriötä. Vaikka sellainen myöhemmin syntyisi, emme usko sen vaikuttavan mitenkään Suomen Kaasuenergian kaasutoimituksiin asiakkaillemme. Lähes kaikki hankkimamme kaasu tulee Baltiasta. Uskomme toisin sanoen voivamme toimittaa kaasua normaalisti kaikille asiakkaillemme, vaikka sitä ei Venäjältä tulisi lainkaan.

Eilen ja tänään on myös uutisoitu Ukrainan keskeyttäneen maakaasun kulun siirtoputkessa, joka vie kaasua Ukrainan läpi Venäjältä Eurooppaan. Tämä uutinen nosti eilen kaasun eurooppalaisia pörssihintoja jonkin verran, mutta ei toistaiseksi vaikuta millään tavalla Suomen Kaasuenergian toimintaan tai yleiseen kaasun toimitusvarmuuteen Suomessa.


Päivitys 4.5.2022:

Kaasutoimitukset Suomeen jatkuvat yhä normaalisti niin Venäjältä kuin Baltiastakin. Me Suomen Kaasuenergialla hankimme jo ennen Ukrainan sotaa suurimman osan myymästämme kaasusta Baltian kautta. Tämä kaasu on muun muassa LNG:tä (nesteytettyä maakaasua), joka on peräisin esimerkiksi Yhdysvalloista sekä Norjasta.

Julkisuudessa on viime päivinä pohdittu mahdollisuutta, että Venäjä saattaisi lopettaa kaasunmyynnin Suomeen. Keskustelu sai lisäpontta, kun Venäjä viime viikolla lopetti kaasun myymisen puolalaiselle PGNiG- ja bulgarialaiselle Bulgargaz-kaasuyhtiölle. Muille eurooppalaisille kaasuyhtiöille sekä Suomeen Venäjä myy yhä kaasua normaalisti. Lisäksi Suomeen tulee merkittävä määrä kaasua Balticconnectorin kautta Baltiasta.

Hankintamme monipuolisen hajauttamisen ansiosta emme Suomen Kaasuenergialla tällä hetkellä usko, että Imatralta tulevan kaasun toimitusten loppumisella olisi vaikutusta kaasutoimituksiin asiakkaillemme.

Kaasun hinnat ovat yhä poikkeuksellisia

Kaasun pörssihinnat ovat yhä poikkeuksellisen korkealla tasolla, vaikka ovatkin laskeneet muutamien viikkojen takaisesta korkeimmasta huipustaan. Hinnat myös vaihtelevat yhä melko rajusti päivästä ja viikosta toiseen. Hollannin TTF-pörssin hinnat liikkuivat tällä hetkellä 95–100 eurossa megawattituntia kohden. Ennusteet ensi ja sitä seuraavalle kuulle ovat myös noin 100 euron tasolla.

EU:n energiaministerit tapasivat maanantaina (2.5.) pidetyssä kriisikokouksessa. Kokouksessa eri maiden ministerit olivat pitkälti yksimielisiä siitä, että venäläiselle öljylle tultaneen asettamaan tuontikielto. Ministerit keskustelivat myös siitä, että Venäjän vaatimusta maksaa kaasusta nykyisen muotoisella ruplamaksamisen mekanismilla ei voi hyväksyä. Seuraamme tilannetta aktiivisesti.

Vappuna otettiin käyttöön Puolaa ja Liettuaa yhdistävä GIPL-niminen kaasunsiirtoputki. Putki yhdistää Suomen ja Baltian myös fyysisesti Euroopan kaasumarkkinaan ja parantanee näin ollen huoltovarmuutta entisestään. Lisäksi Suomi ja Viro selvittävät parhaillaan yhdessä LNG-terminaalilaivan vuokraamista, minkä tarkoitus on vähentää alueen riippuvuutta venäläisestä energiasta edelleen.

Päivitys, 23.3.2022:

Kaasutoimitukset Suomeen ja Eurooppaan jatkuvat edelleen normaalisti, aivan kuten tämän tekstin edellisenkin päivityksen aikaan.

Kaasun hintataso on Ukrainan sodan aikana ollut ennenkuulumaton, mutta kuluvan ja edellisen viikon aikana sen pörssihinta on laskenut hieman.

Eilen (22.3.2022) TTF-kaasupörssin huhtikuulle ennustama hinta oli noin 137 €/MWh. Pörssihinta on pienestä laskustaan huolimatta yhä historiallisesti poikkeuksellinen, sillä se on yli kuusinkertainen pitkän aikavälin keskiarvoon (noin 20 €/MWh) verrattuna.

Päivitys, 8.3.2022:

Venäjän ja Ukrainan sota ei ole vaikuttanut kaasutoimituksiin, vaan kaasua virtaa yhä Eurooppaan, Baltiaan sekä Suomeen normaalisti. Suomeen kaasua tulee sekä Imatran rajapisteen että Balticconnector-meriputken kautta kuten ennenkin, eikä tarvetta kaasunkulutuksen tai -toimitusten rajoittamiseen ole. Kaasua tulee Suomen ja Baltian markkinalle monista lähteistä, muun muassa LNG:nä Yhdysvalloista.

Ukrainassa käytävä sota sekä siihen liittyvä epävarmuus ovat nostaneet kaasun pörssihinnat aivan ennenkuulumattomalle tasolle, kun ne jo ennestään olivat historiallisesti poikkeuksellisia. Eilen (7.3.2022) TTF-kaasupörssin huhtikuulle ennustettu pörssihinta (TTF Front Month) oli noin 170 €/MWh. Pörssihintojen päivittäiset vaihtelut ovat niin ikään olleet epätavallisia, jopa 50 €/MWh:n tasoa päivässä.

Kaasumarkkinan toiminta kaasutoimitusten mahdollisissa häiriöissä

Alkuperäinen teksti, 24.2.2022:

Viime viikkoina pahentunut ja tämä aamuna hyökkäykseen asti edennyt Venäjän ja Ukrainan sota on herättänyt paljon kysymyksiä kaasutoimituksista Suomeen. Palvellaksemme asiakkaitamme mahdollisimman hyvin olemme keränneet alle tietopaketin, jossa kuvaamme kaasumarkkinan toimintaa erilaisissa häiriötilanteissa sekä kerromme kaasun hintojen kehityksestä.

Seuraamme kaasumarkkinoiden tilannetta päivittäin ja päivitämme tätä artikkelia säännöllisesti, sillä markkinoilla on juuri nyt kovin paljon epävarmuutta. Tämän aamun hyökkäykset Ukrainaan näkyivät jo saman tien nytkähdyksenä kaasun pörssihinnoissa.

Korostamme, että hetkellä kaasua virtaa Suomeen täysin normaalisti sekä Imatran rajapisteen että Baltiaa ja Suomea yhdistävän Balticconnector-meriputken kautta, eikä tarvetta kaasunkulutuksen tai -toimitusten rajoittamiseen ole.

Suomeen tulee kaasua myös muualta kuin Venäjältä

Suomessa käytetystä kaasusta osa tulee yhä maahamme suoraan Venäjältä, Imatran rajapisteen kautta. Emme tällä hetkellä usko, että Imatran rajapiste menisi ensimmäisten joukossa kiinni, mikäli Venäjä rajoittaisi kaasunvientiä Eurooppaan. Kaasunviennin mahdollinen rajoittaminen näkyisi silti Suomessa varmasti kaasun hinnassa, joka on sidoksissa Keski-Euroopan kaasupörssien hinnoitteluun.

Jos kaasuntulo Imatralta kuitenkin loppuisi, saataisiin kaasua Suomeen Baltiasta Suomenlahden alittavaa Balticconnector-meriputkea pitkin. Jos ilman lämpötila on nollan asteen yläpuolella, riittää Balticconnector-putken kapasiteetti kattamaan lähes kaiken Suomen tämänhetkisen kaasunkäytön.

Tämän lisäksi Latviassa on suuri maanalainen kaasuvarasto, jonka koko vastaa Suomen vuotuista kaasunkäyttöä. Liettuassa on puolestaan kaikille avoin kaupallisesti toimiva maahantuontikokoluokan LNG-terminaali, jonka kautta Baltian ja Suomen muodostamalle markkina-alueelle voi tuoda merkittäviä määriä LNG:tä kaikkialta maailmasta.

Tämä kaikki tarkoittaa, että kaasua tulee Suomeen jo nyt merkittäviä määriä muualtakin kuin Venäjältä. Mahdollisissa poikkeustilanteissa, joissa kaasuntulo Venäjältä häiriintyisi, näitä muualta tulevia määriä pyrittäisiin kasvattamaan.

Kaasumarkkinan toiminta kaasun saatavuushäiriöiden aikana

Merkittävässä kaasun saatavuuteen vaikuttavassa häiriötilanteessa siirtoverkkoyhtiö Gasgrid Finland Oy määräisi kaasuntoimittajat rajoittamaan kaasutoimituksia, mikäli ne eivät force majeure -syistä pystyisi hankkimaan yhtä paljon kaasua kuin asiakkaille tulisi toimittaa.

Lähtökohta tällaisessakin tilanteessa on, että velvoitevarastointimaksua maksavien asiakkaiden, eli kotitalouksien, lämmityskäyttäjien sekä liikennekäytön, kaasutoimitukset pyritään varmistamaan loppuun asti.

Aiheesta on lisätietoa siirtoverkkoyhtiön sivuilla täällä.

Jos kaasunkäyttöä jouduttaisiin poikkeusolosuhteissa rajoittamaan voimakkaasti, antaisi Huoltovarmuuskeskus luvan velvoitevarastojen käyttöön. Silloin me Suomen Kaasuenergialla noudattaisimme Gasgrid Finlandin ja viranomaisten ohjeita muun muassa kaasutoimitusten rajoittamisesta sekä toimijoiden omien velvoitevarastojen käyttöönotosta.

Korostamme kuitenkin, että pidämme tätä toistaiseksi hyvin epätodennäköisenä tilanteena. Myös tällaisesta tilanteesta on lisää tietoa yllä olevan Gasgridin sivuille vievän linkin takana.

Ukrainan kriisi ylläpitää korkeita kaasunhintoja

Kaasun eurooppalaiset pörssihinnat ovat jo useiden kuukausien ajan olleet poikkeuksellisen korkealla, mutta viime vuoden lopussa jälkeen ne laskivat korkeimmasta huipustaan. Tammikuun alusta alkaen seuraavan kuukauden kaasun hintaa indikoiva TTF Front Month -indeksi on pysynyt välillä 70–95 €/MWh. Tällä hetkellä (23.2.) maaliskuulle ennustettu kaasun pörssihinta (TTF Front Month) on noin 76–77 €/MWh. Pörssihintojen päivittäiset vaihtelut ovat edelleen olleet suuria.

Moni korkeaa hintatasoa ylläpitäneistä syistä on helpottanut kevään lähestyessä. Lämpimän talven ansiosta Euroopan kaasuvarastojen tasot ovat lähestyneet edeltävien vuosien tasoja, kun kaasua on kulunut vähemmän kuin normaalisti. Lisäksi LNG-toimituksia on taas saatu Eurooppaan enemmän kuin loppuvuodesta.

Venäjän ja Ukrainan kriisi on tällä hetkellä merkittävin asia, joka ylläpitää korkeaa kaasun hintatasoa sekä suurta epävarmuutta markkinoilla. Tämän aamun hyökkäykset Ukrainaan nostivat kaasun pörssihintoja saman tien jonkin verran.

Korkeiden kaasunhintojen vaikutus kaasulaskuihin

Tiedämme hyvin, että kaasun hinnannousu on kasvattanut asiakkaidemme kaasulaskujen loppusummia merkittävästi. Olemme siksi tarjonneet asiakkaillemme mahdollisuuden laskujen maksamiseen erissä, mistä asiakaspalvelumme kertoo mielellään lisää.

Lisäksi kuluttajien käyttämä kaasu kuuluu toimeentulotuen piiriin, mikäli erissä maksaminen ei auta.

Useiden kaasutuotteidemme hinnoittelussa käyttämämme SK-indeksi on sekin tuonut asiakkaillemme turvaa hinnanvaihtelujen keskellä. SK-indeksiin perustuva hinnoittelu on suoraan pörssihintoihin perustuvaa hinnoittelua vakaampaa, koska kiinnitämme SK-indeksin hintoja kolmena kaasun toimituskuukautta edeltävänä kuukautena. Tämä tasoittaa ja hidastaa hinnanmuutosten näkymistä kaasulaskuissa, mutta ei tietenkään poista niitä kokonaan.