Tuusulan ensimmäinen kaasutankkausasema aukeaa perjantaina 6.11.

5.11.2020

Suomen Kaasuenergian ensimmäinen kaasutankkausasema avataan Tuusulan Rykmentinpuistoon perjantaina 6. marraskuuta. Asema sijaitsee aivan vuoden 2020 Asuntomessualueen vieressä, osoitteessa Puistometsäntie 1. Se palvelee henkilö- ja jakeluautoliikennettä, ja siellä voi tankata biokaasua (CBG) sekä maakaasua (CNG).

”Kaasuautojen määrä on kasvussa. Joitakin vuosia sitten kaasulla kulkevia autoja oli Suomessa vain muutama tuhat, nyt niitä on jo yli 10 000 kappaletta. Erityisesti kotimainen ja uusiutuva biokaasu tukee siirtymää kohti päästötöntä liikennettä”, Suomen Kaasuenergian toimitusjohtaja Mika Paloranta sanoo.

Kaasuautoilun merkitys liikenteen päästöjen vähentämiselle tunnistetaan myös lokakuun lopulla julkaistussa Liikenne- ja viestintäministeriön Fossiilittoman liikenteen tiekartassa, jossa suositetaan biokaasun liikennekäytön lisäämistä sekä kaasuautotavoitteiden tarkistamista ylöspäin. Lisäksi hallitus on esittänyt hankintatukea kaasukäyttöisille kuorma-autoille ja romutuspalkkiota kaasuautoon vaihtaville.

Suomen Kaasuenergian kaasutankkausaseman pääurakoitsijana toimi Viafin GAS Oy, jolle asema oli ensimmäinen oma, uuden Liikenne-liiketoimintasegmentin mukainen kokonaistoimitus.

”Kaasuautoilu ja päästöjen vähentäminen ovat vahvasti tätä päivää sekä raskaassa liikenteessä että henkilöautoilussa. Biokaasu on edullista, kotimaista ja vähäpäästöistä. Sitä polttoaineena käyttävien autojen määrä on voimakkaassa kasvussa ympäri Suomea, joten asemia tarvitaan lisää”, Viafin GAS:in toimitusjohtaja Jarno Anttalainen toteaa.

Suomen Kaasuenergian asema on omana kokonaisuutenaan osa Neste Express Tuusulan Rykmentinpuistoa, jonka rakentamisessa ja tuotevalikoimassa on käytetty mahdollisimman vähän ilmastoa kuormittavia ratkaisuja.

 

Lisätiedot:

Mika Paloranta, toimitusjohtaja

mika.paloranta@suomenkaasuenergia.fi, p. 050 452 4138

 

Suomen Kaasuenergia Oy on Suomen suurin kaasunjakelu- ja vähittäismyyntiyhtiö, jolla on noin 900 kilometriä omaa jakeluverkkoa. Yhtiö myy maa- ja biokaasua sekä höyry-, lämpö- ja jäähdytysratkaisuja. Yrityksen asiakaskuntaan kuuluu muun muassa isoja elintarviketeollisuuden yrityksiä, kiinteistöjä, rakennuttajia, ravintoloita sekä kuluttajia.

Viafin GAS Oy tuottaa maa- ja biokaasun käyttöpalveluita muun muassa teollisuudelle, siirto- ja jakeluverkkoyhtiöille, rakennusyhtiöille, biokaasulaitoksille, matkailu- ja ravintola-alalle, liikenteelle sekä taloyhtiöille. Yhtiön palvelut kattavat kaasulaitteiden käytön elinkaaren suunnittelusta alkaen. Yritys kuuluu Viafin Service Oy -konserniin.