Maakaasu vai biokaasu?

Mitä maakaasu ja biokaasu ovat? Mikä tekee maakaasusta puhtaan, entä miksi biokaasu on niin ympäristöystävällistä? Me kerromme, mistä näissä kahdessa energiamuodossa on oikein kyse. Tutustu myös kaasun eri käyttömahdollisuuksiin esimerkiksi kotitalouksien liesi- ja lämmityskäytössä tai teollisuuden energiamuotona!

Maakaasu

Mistä maakaasua saadaan? Maakaasu on lähes kokonaan metaanista koostuva kaasu, jota syntyy maan sisällä biomassan hajotessa, ja se on fossiilisista polttoaineista puhtain. Suomessa saatavilla olevaa maakaasua voidaan hyödyntää sähköntuotannossa ja lämmityksessä sellaisenaan. Maakaasusta voidaan jalostaa edelleen myös nesteytettyä maakaasua (LNG) ja paineistettua maakaasua (CNG).

Mihin maakaasua käytetään? Maakaasu on erinomainen energianlähde kaukolämmössä ja sähköntuotannossa, mutta se on suosittu myös teollisuuden prosesseissa, sillä se ei vaadi varastointia. Maakaasua voidaan käyttää myös edullisena polttoaineena liikenteessä, ja sitä on saatavilla kaasutankkausasemilla.

Biokaasu

Mistä biokaasu syntyy? Biokaasu on 100 % uusiutuva energiamuoto, sillä sitä voidaan valmistaa lähes mistä tahansa eloperäisestä raaka-aineesta. Tällaisia raaka-aineita ovat muun muassa biojäte, jätevesiliete, lanta ja teollisuuden ylijäämäjäte. Puuperäinen aines ei kuitenkaan sellaisenaan sovellu biokaasun tuotantoon. Suurin potentiaali on kuitenkin peltobiomassassa, jota valmistetaan muun muassa viljelykasvien syömäkelvottomista osista. Suomessa peltobiomassaa ei kuitenkaan vielä hyödynnetä, toisin kuin Ruotsissa.

Miten biokaasu tuotetaan? Biokaasun tuotantoon tarvittavat raaka-aineet kuljetetaan lähimmälle biokaasulaitokselle, jossa niistä tehdään ympäristöystävällistä ja 100 % uusiutuvaa biokaasua. Biokaasu on kiinteä osa kiertotaloutta, sillä sen tuotannossa syntynyttä ravinnejäännöstä käytetään pelloilla lannoitteena, mikä puolestaan vähentää teollisesti tuotettujen lannoitteiden käyttöä. Jäännöslietteen lannoitekäytön hygieniaa valvoo Suomessa Evira.

Miten biokaasua käytetään Suomessa? Pohjoismaissa biokaasua käytetään eniten Ruotsissa ja Tanskassa – Suomessa biokaasun tuotantopotentiaalista hyödynnetään vain noin neljä prosenttia. Vuonna 2015 biokaasulaitosten kaasulla tuotettiin Suomessa 350 GWh verran lämpöä ja sähköä, joka vastaa noin 18 000 omakotitalon lämmitysenergiantarvetta. Biokaasua käytetään lämmityksessä ja sähköntuotannossa, mutta kasvavana käyttökohteena on myös liikenne, sillä liikennepolttoaineista biokaasu on vähäpäästöisin.

Biokaasu on vihreä valinta!

Suomen Kaasuenergian asiakkaana voit korvata maakaasun kokonaan 100 % uusiutuvalla biokaasulla. Biokaasu on maakaasua ympäristöystävällisempi energiamuoto ja sitä voidaan käyttää siellä missä maakaasuakin. Tee valinta kestävän kehityksen puolesta ja vaihda biokaasuun!