Maakaasu vai biokaasu?

Mitä maakaasu ja biokaasu ovat? Mikä tekee maakaasusta puhtaan, entä miksi biokaasu on niin ympäristöystävällistä? Me kerromme, mistä näissä kahdessa energiamuodossa on oikein kyse. Tutustu myös kaasun eri käyttömahdollisuuksiin esimerkiksi kotitalouksien liesi- ja lämmityskäytössä tai teollisuuden energiamuotona!

Maakaasu

Mistä maakaasua saadaan? Maakaasu on lähes kokonaan metaanista koostuva kaasu, jota syntyy maan sisällä biomassan hajotessa. Se on fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisin. Suomessa saatavilla olevaa maakaasua voidaan hyödyntää sähköntuotannossa ja lämmityksessä sellaisenaan. Maakaasusta voidaan jalostaa edelleen myös nesteytettyä maakaasua (LNG) ja paineistettua maakaasua (CNG).

Mihin maakaasua käytetään? Maakaasu on erinomainen energianlähde kaukolämmössä ja sähköntuotannossa, mutta se on suosittu myös teollisuuden prosesseissa, sillä se ei vaadi varastointia. Maakaasua voidaan käyttää myös edullisena polttoaineena liikenteessä, ja sitä on saatavilla kaasutankkausasemilla.

Biokaasu

Mistä biokaasu syntyy? Biokaasu on 100-prosenttisen uusiutuva energiamuoto, sillä sitä voidaan valmistaa lähes mistä tahansa eloperäisestä raaka-aineesta. Tällaisia raaka-aineita ovat muun muassa biojäte, jätevesiliete, lanta ja teollisuuden ylijäämäjäte. Puuperäinen aines ei sellaisenaan sovellu biokaasun tuotantoon. Suurin potentiaali on kuitenkin peltobiomassassa, jota valmistetaan muun muassa viljelykasvien syömäkelvottomista osista.

Miten biokaasu tuotetaan? Biokaasun tuotantoon tarvittavat raaka-aineet kuljetetaan lähimmälle biokaasulaitokselle, missä niistä tehdään ympäristöystävällistä ja täysin uusiutuvaa biokaasua. Biokaasu on kiinteä osa kiertotaloutta, sillä sen tuotannossa syntynyttä ravinnejäännöstä käytetään pelloilla lannoitteena, mikä puolestaan vähentää teollisesti tuotettujen lannoitteiden käyttöä. Jäännöslietteen lannoitekäytön hygieniaa valvoo Suomessa Evira.

Miten biokaasua käytetään Suomessa? Biokaasua käytetään niin lämmityksessä kuin sähköntuotannossa ja teollisuudessakin. Kasvavana käyttökohteena on liikenne. Vuonna 2020 biokaasun ja biometaanin tuotanto oli Suomessa noin 900 GWh. Biokaasun tuotanto on ollut tasaisessa nousussa 2010-luvulla. Vuosina 2018–2020 tapahtui pieni notkahdus, joka johtui osin pienentyneistä kaatopaikkakaasujen volyymeistä. Lue lisää ajankohtaista tilastotietoa biokaasusta täältä.

Biokaasu on vihreä valinta!

Suomen Kaasuenergian asiakkaana voit korvata maakaasun kokonaan uusiutuvalla biokaasulla. Biokaasu on maakaasua ympäristöystävällisempi energiamuoto ja sitä voidaan käyttää siellä missä maakaasuakin. Tee valinta kestävän kehityksen puolesta ja vaihda biokaasuun!