Mistä kaasun hinta muodostuu?

Kaasun hinta muodostuu samalla tavalla kuin sähkönkin: energian ja sen siirron hinnoista.

Suomen Kaasuenergian myymän kaasuenergian hinnoittelu perustuu joko suoraan Euroopan kaasupörssien forward-hintoihin tai omaan SK-indeksiimme.

Kaasun siirtohinnoittelu puolestaan perustuu siirtoverkostoon sitoutuneeseen pääomaan ja siirtoverkoston operoinnista syntyviin kustannuksiin. Lisäksi siirron hinnoitteluun vaikuttaa kohdekohtainen kulutus.

Hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto, joka määrittelee kaasunsiirrolle sallitun tuoton.

 

Kaksi vaihtoehtoa kaasuenergian hinnoitteluun

Suomen Kaasuenergia myy kaasua suoraan Euroopan kaasupörssien forward-hintoihin sidotulla hinnoittelulla sekä omaan SK-indeksiimme pohjautuen.

SK-indeksi perustuu Saksassa sijaitsevan Gaspool-kaasupörssin forward-hintoihin, joita kiinnitämme kolmena kaasun toimituskuukautta edeltävänä kuukautena. Kiinnitysten ansiosta indeksi käyttäytyy vakaammin kuin yhden kuukauden Gaspool Front Month -hintaan pohjautuva hinnoittelu.

Suoraan Gaspoolin yhden kuukauden forward-hintoihin sidottua hinnoittelua suosittelemme erityisesti sellaisille teollisuus- ja prosessikäyttäjille, jotka käyttävät kaasua kohtuullisen tasaisella profiililla ympäri vuoden. Tällöin kesän mahdollisesti hyvinkin edullisista pörssihinnoista saa eniten hyötyä.

SK-indeksiin pohjautuva hinnoittelu puolestaan sopii vakaampana hyvin hieman parempaa ennustettavuutta ja vakautta hankinnassaan arvostaville käyttäjille, sillä sen hinta muodostuu Gaspoolin forward-hinnoista kolmen toimituskuukautta edeltävän kuukauden aikana. Erityisen hyvin SK-indeksi sopii lämmityskäyttöön.

Mikäli haluatte lisätietoa kaasun hinnoittelusta tai kaasutarjouksen, myyntitiimimme palvelee teitä mielellään.