Mistä kaasun hinta muodostuu?

Maakaasun hinta muodostuu samalla tavalla kuin sähkönkin: energian myynti- ja siirtohinnasta. Maakaasun energiahinta on sidottu hintaindekseillä raakaöljyn ja kansainvälisen hiilen hintaan sekä Tilastokeskuksen julkaisemaan kotimaiseen energiahintaindeksiin. Hinnoittelun kohtuullisuutta puolestaan valvoo Energiavirasto, joka määrittelee maakaasun siirrolle sallitun tuoton. Siirron hinnoittelu perustuu siirtoverkostoon sitoutuneeseen pääomaan ja siirtoverkoston operoinnista aiheutuneisiin kustannuksiin, mutta myös kohdekohtainen kulutus vaikuttaa sen hintaan.

Maakaasu on kilpailukykyistä

Maakaasun hinta on kilpailukykyinen, sillä se tarkistetaan kuukausittain ja näin se säilyttää suhteellisen asemansa muihin energiamuotoihin nähden. Kaasun käyttö tulee edulliseksi, kun sitä käytetään tasaisesti, sillä tasainen käyttö vaikuttaa niin maakaasun siirron kuin myynnin hintaan.