Miten kaasun hinta muodostuu?

Kaasun hinta muodostuu samalla tavalla kuin sähkönkin: energian ja sen siirron sekä jakelun hinnoista.

Suomen Kaasuenergian myymän kaasuenergian hinnoittelu perustuu joko suoraan Euroopan kaasupörssien forward-hintoihin tai omaan SK-indeksiimme.

Kaasun siirtohinnoittelu puolestaan perustuu siirtoverkostoon sitoutuneeseen pääomaan ja siirtoverkoston operoinnista syntyviin kustannuksiin. Lisäksi siirron hinnoitteluun vaikuttaa kohdekohtainen kulutus.

Hinnoittelun kohtuullisuutta valvoo Energiavirasto, joka määrittelee kaasunsiirrolle sallitun tuoton.

Kaksi vaihtoehtoa kaasun hinnoitteluun

Suomen Kaasuenergia myy kaasua suoraan Euroopan kaasupörssien forward-hintoihin sidotulla hinnoittelulla sekä omaan SK-indeksiimme pohjautuen.

SK-indeksi perustuu Hollannissa sijaitsevan TTF-kaasupörssin forward-hintoihin, joita kiinnitämme kolmena kaasun toimituskuukautta edeltävänä kuukautena. Kiinnitysten ansiosta indeksi käyttäytyy vakaammin kuin yhden kuukauden TTF-hintaan pohjautuva hinnoittelu.

Suoraan TTF:n yhden kuukauden forward-hintoihin sidottua hinnoittelua suosittelemme erityisesti sellaisille teollisuus- ja prosessikäyttäjille, jotka käyttävät kaasua kohtuullisen tasaisella profiililla ympäri vuoden. Tällöin kesän mahdollisesti hyvinkin edullisista pörssihinnoista saa eniten hyötyä.

SK-indeksiin pohjautuva hinnoittelu puolestaan sopii vakaampana hyvin hieman parempaa ennustettavuutta ja vakautta hankinnassaan arvostaville käyttäjille. Erityisen hyvin SK-indeksi sopii lämmityskäyttöön, jossa kuukausipohjainen hinnoittelu voi kylmänä talvena johtaa korkeaan kaasun hintaan suuren kulutuksen aikana.

SK-indeksin hinnan muodostuminen

SK-indeksin hinta muodostuu TTF-kaasuhubin forward-hinnoista kolmen toimituskuukautta edeltävän kuukauden aikana. Tämä tuo vakautta SK-indeksiin pohjautuvaan hinnoitteluun.

Kiinnitämme SK-indeksin hintatasoa seuraavasti:

  • 15–25 % arvioidusta SK-indeksillä myytävästä kaasun myyntimäärästä kiinnitämme kolme kuukautta ennen toimituskuukautta​,
  • 25–35 % kiinnitämme kaksi kuukautta ennen toimituskuukautta ja​
  • 25–35 % yhtä kuukautta ennen toimituskuukautta​.
  • Loppua noin 5–35 % arvioidusta myyntimäärästä emme kiinnitä. Tämän osuuden hinnan määritämme indeksin​ laskemista varten kohdekuukauden TTF:n futuurihinnan​ mukaan​.

Vakautensa lisäksi SK-indeksin hyvä puoli on, että ilmoitamme sen arvon asiakkaillemme kuukautta ennen sen voimaantuloa. Arvon ilmoitamme SKFlow-extranetissämme sekä kaasulaskuillanne.

Mikäli haluatte lisätietoa kaasun hinnoittelusta tai kaasutarjouksen, myyntitiimimme palvelee teitä mielellään.